Notas


Resultate 101 tot 150 van 8,165

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 164» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
101 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Marina (I460)
 
102 "onecht" Giebeler, Elizabeth Dina Sophia (I1088)
 
103 "onecht" van Dyk, Maria Dorothea (I1163)
 
104 "onecht" van Dyk, Gertruida Magdalena (I2091)
 
105 "onecht" van Dyk, Joseph Johannes Sybrand (I3147)
 
106 "onecht" van Helsdingen, Leonora Mariana (I3589)
 
107 "onecht" van Dyk, Jacoba Johanna Elizabeth (I4229)
 
108 "onecht" van Dyk, Sophia Dorothea (I5772)
 
109 "onecht" van Dyk, Anna Catharina Johanna (I6163)
 
110 "onecht" Wessels, Margaretha Wilhelmina Johanna (VAN DYK) "oneght" (I10514)
 
111 "onecht" van Dyk, Hendrik Barend Engelbrecht (I10969)
 
112 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Rademeyer, Andre Baron Schultz (I11007)
 
113 "onecht" van Dyk, Charles Alexander Watkinshaw (I13623)
 
114 "onecht" van Dyk, Michiel Burgert Hendrik (I13788)
 
115 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Dennis Johannes (I13790)
 
116 "onecht" van Dyk, Anna Catharina Margaretha (I14025)
 
117 "onecht" van Dyk, Elizabeth Johanna (I14116)
 
118 "onecht" van Dyk, Johanna Catharina Jacoba (I14129)
 
119 "onecht" van Dyk, Marthinus Johannes Roets (I14149)
 
120 "onecht" van Dyk, Peter John (I14253)
 
121 "Onverwacht, Renosterpoort, Zoutpansberg" Venter, Petrus Jacobus Stephanus Johannes Lodewyk (I6432)
 
122 "Op 21 maande oorlede aan binneoor ontsteking" van Dyk, Johanna (I14797)
 
123 "op de plaats van Tobias de Waal" van Dyk, Maria Magdalena (I1241)
 
124 "Op die nationale pad tussen Bethlehem en Kestell sowat 3 myl uit Bethlehem" van Dyk, Hendrik Johannes (I7670)
 
125 "Op Noupoort Dist. Rustenburg het ons kommando af gesaal, onde lekker Treur Wilgerbome. Daar was 'n groot gat water, ons jonges het gaan swem. Daar was 'n klompie wat nie wou swem nie. Toe het ons hulle gevang en met klere en al in die water gegooi." van Dyk, Sarel Johannes (I5073)
 
126 "Place of Christoffel Johannes van Dyk" Bester, Elizabeth Helena Johanna (I2357)
 
127 "Port Alfred East Bank Gravestones, Albany" van Dyk, Frederick Charles Nicholas (I71)
 
128 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Hendrik (I18425)
 
129 "Privately baptized" van Dyk, Maria Jemima Johanna (I14252)
 
130 "Refugie Camp" Smal(l), Hans Jacob (I13789)
 
131 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F8585
 
132 "The murder was comitted at Hartebeesvlei by the servants of the late J. H. van Dyk.
Was beaten to death and subsiquintly burned.
The murderers was..." 
van Dyk, Johannes Hendrik (I3245)
 
133 "The precise day not known, was murdered by Dingaan's people at Natal, at the same time with the late P. Retief." Kruger, Zacharya Catharina (I1578)
 
134 "Van der Byl Straat" van Dyk, Jacobus Johannes (I2238)
 
135 "Van der Byl Straat" van Dyk, Andries Nicolaas (I3371)
 
136 "Volwassenen gedoopt" van Dyk, Hendrik Willem (I5934)
 
137 "vroeër ondermeester i/d Kom. se hospitaal hier, moes na Europa gaan om sake daar te reël en het nou as passasier uitgekom. Daar hy hom hier wil vestig vra hy vir burgerreg. Handtekening."

C. 212:787
30.11.1793 
van Dyk, Evert Blankebiele SV-PROG4 (I3591)
 
138 "Wat ek self gedoen het, ek het 'n hans kakie met die vuis op sy mond geslaan dat hy gebloei het. Net omdat hy aan my arm gevat het. My bruidegom was by die meule en het gekom met 'n vrag meel to het die Engelse die meel, wa en osse afgeneem van hom, die meel verbrand." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
139 "Widow of wylen Jan Rohrman" Familie F8914
 
140 "Woonhuis op plaas Boschoek" van Dyk, Cornelis Janse (I2832)
 
141 (2016-07-08) vDykWJ: Dit is die enigste plek waar die kind inpas op die huidige register. Op die SK is sy vader "Hans Jacob" en hy is waarskynlik na sy vader se oudste broer, Burgert Wynand vernoem. van Dyk, Burgert Wynand (I3410)
 
142 (Buite egtelike kind van Jacobus Johannes VAN DYK en Annie CATO?) van Dyk, Gertruida Magdalena (I2091)
 
143 (in die destydse Oranjerivierkolonie) van Dyk, Andries Francois (I6614)
 
144 (SAF 13:122) Sy vader is 'n aangenome kind, s.v. Henry Renfrew en Maria Muller. Grobler, Johan Johannes (I11020)
 
145 [d13] Johannes Jacob HUMAN, gebore 22-11-1818, gedoop 07-03-1819 in Swellendam, sterf 06-10-1890. Hy trou (1) Maria Margaretha VAN DYK, trou 16-03-1839 in Swellendam, gebore 04-03-1823 (dogter van Burgert Wynand VAN DYK en Magdalena Johanna DU TOIT), gedoop 27-07-1823 in Swellendam, sterf 10-10-1844 in Remhoogte, Dist Swellendam. Hy trou (2) Johanna Francina DU TOIT, trou 17-02-1845 in Bredasdorp, gebore 15-09-1828 in Remhoogte, Bredasorp (dogter van Pieter Johannes (Pieter) DU TOIT en Margaretha Petronella LOURENS), gedoop 16-11-1828, sterf 12-05-1874 in Mockesfontein, Bloemfontein. van Dyk, Maria Margaretha (I927)
 
146 *Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie. Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Jolida (I5339)
 
147 *Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie.Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Carel (I1440)
 
148 (E r k e nni n g : Nola V i v ie r s, W a l m e r) van Dyk, Petrus Joubert (I3282)
 
149 J oh a n D a vid v a n D y k, h a nd e la a r x K aa pstad 2 5.4.1870 H e lena M a g d a l e na v a n RH E E D E V A N O U D TSH O ORN van Dyk, Johan David (I3815)
 
150 Andries Nicolaas se herkoms verander n.a.v. die bron wat jy naslaan. Sommige, soos die Suid-Afrikaanse Familieregister (8:689), vermeld dat hy 'n aparte stamvader is, afkomstig van "Holland". Ander, soos die Suid-Afrikaanse Geslagregisters (2:263), vermoed 'n Suid-Afrikaanse herkoms, maar is onseker oor sy ouers (en stel Jurgen Johannes van Dyk en Christina Geertruy Niemand voor, wat sou beteken dat hy uiteindelik met sy suster getroud was).

Andries Nicolaas is in wel in Suid-Afrika gebore, sy huweliksinskrywing (2.11.1806 te Stellenbosch) vermeld Cabo de Goede Hoop en ook sy testament (KAB MOOC 7/1/300, 1853) verklaar Anderies Nicolaas Van deijk Sinior, en Mejuffrouw Johanna Cathariena van dijk, beide van dezin Lande Geboorin.

Dat dit hier om 'n "nuwe" stamvader gaan, is dus inkorrek. Maar wié was dan sy ouers?

Op sy skoonmoeder se sterfkennis (KAB MOOC 1073/1835) word gemeld dat haar dogter Johanna getroud is met Andries Nicolaas van Dyk, Andries se seun (And.'s son). Sy pa was dus ook 'n Andries van Dyk. Ons vermoede is dat dit hier om 'n onegte kind gaan van Andries Christiaan van Dyk - hy is die enigste Andries van Dyk wat in daardie tyd op die regte ouderdom was om 'n kind te hê. (Die enigste ander kandidaat is Jurgen van Dijk en Andries Christiaan se pa - ook genaamd Andries - maar hy was teen hierdie tyd reeds oorlede.)

Daar is egter geen inskrywing vir 'n Andries Nicolaas van Dyk in ongeveer 1780 nie.

Daar is wel 'n onegte kind met die naam Andries Nicolaas op 26 September 1779 in Stellenbosch gedoop. Die moeder word gelys as Johanna Catharina Meijhuijzen, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat sy die moeder was. Johanna Catharina Meijhuizen was die moeder van Christina Margaretha Geertruy Niemand - Andries Christiaan se skoonsuster en uiteindelik Andries Nicolaas se skoonmoeder. Die betrokke takke van die Meijhuijzens, Niemands, Van Dyks en ook 'n Swart-tak het blykbaar naby mekaar gewoon en met mekaar gesosialiseer. Daar is verskeie huwelikke tussen hierdie families.

Johanna Catharina Meijhuijzen was 'n 60-jaar oue weduwee toe die onegte Andries Christiaan gebore is. Dit is hoogs onwaarskynlik dat sy teen hierdie tyd nog 'n kind gebaar het, maar eerder dat sy aangebied/besluit het om die kind as hare te doop - moontlik om 'n ongehude moeder (en haar familie) verleentheid te spaar. Haar 1771-testament (KAB MOOC 7/1/28 60/1781) verwys ook na twee ander aangenome kinders: Johannes Andries Swart en Michiel Hendrik Heyns.

Die getuies op hierdie onegte Andries Nicolaas se doop, was:
Nicolaas Swart en Jacomina Bijer: 'n getroude paartjie en vriende van die familie
Jurgen van Dijk en Christina Geertruij Margaretha Niemand: Me. Meyhuizen se dogter en skoonseun en Andries Christiaan se broer en skoonsuster.

Die laaste getuie op die doop was: Andries van Dyk. Soos reeds bo genoem, is Andries Christiaan die enigste Andries wat op hierdie tydstip pas.

Dit lyk dus waarskynlik dat hierdie onegte Andries Nicolaas en Andries Nicolaas van Dyk dieselfde persoon is, waarvan Andries Christiaan die vader is.

Ons vermoede word versterk deur die twee volgende feite:

Op 8.11.1787 het 'n ongetroude Dina Margaretha Swart (die dogter van bogenoemde Nicolaas Swart) haar onegte kind, Johannes Andries, laat doop. Sy het beweer dat die vader Andries Christiaan van Dyk is. (Wat aandui dat Andries Christiaan ten minste een keer 'n ongehude vrou swanger gemaak het, 'n tweede (vroeër) keer, is dus meer moontlik.)

Op die doop van Andries Nicolaas en Johanna Catharina se eerste seun, Jurie Johannes, op 5.10.1807, verskyn die volgende getuies:

Michiel Burgert van Dyk (Johanna Catharina se broer)
Christina Geertrui Niemand (Johanna se ma)
Maria Magdalena van Dyk (Johanna se suster)
en Andries Christiaan van Dyk.

Om ons vermoedens te bevestig, het ons 'n DNS-toets bestel vir 'n afstammeling van Andries Nicolaas. Ons is reeds in besit van 'n kopie van die DNS-uitslae van 'n afstammeling van Joost. As die twee ooreenkom, sal dit bewys dat Andries Nicolaas 'n nasaat van Joost van Dyk, en dus ook Andries Christiaan van Dyk, is.

(Met dank aan Dirk le Roux, wie baie van die leidrade verskaf het.) 
van Dyk, Andries Nicolaas (I200)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 164» Volgende»