Notas


Resultate 101 tot 150 van 7,654

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 154» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
101 "onecht" van Helsdingen, Leonora Mariana (I3589)
 
102 "onecht" van Dyk, Jacoba Johanna Elizabeth (I4229)
 
103 "onecht" van Dyk, Sophia Dorothea (I5772)
 
104 "onecht" van Dyk, Anna Catharina Johanna (I6163)
 
105 "onecht" Wessels, Margaretha Wilhelmina Johanna (VAN DYK) (I10514)
 
106 "onecht" van Dyk, Hendrik Barend Engelbrecht (I10969)
 
107 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Rademeyer, Andre Baron Schultz (I11007)
 
108 "onecht" van Dyk, Charles Alexander Watkinshaw (I13623)
 
109 "onecht" van Dyk, Michiel Burgert Hendrik (I13788)
 
110 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Dennis Johannes (I13790)
 
111 "onecht" van Dyk, Anna Catharina Margaretha (I14025)
 
112 "onecht" van Dyk, Elizabeth Johanna (onecht) (I14116)
 
113 "onecht" van Dyk, Johanna Catharina Jacoba (I14129)
 
114 "onecht" van Dyk, Marthinus Johannes Roets (I14149)
 
115 "onecht" van Dyk, Peter John (I14253)
 
116 "Onverwacht, Renosterpoort, Zoutpansberg" Venter, Petrus Jacobus Stephanus Johannes Lodewyk (I6432)
 
117 "Op 21 maande oorlede aan binneoor ontsteking" van Dyk, Johanna (I14797)
 
118 "op de plaats van Tobias de Waal" van Dyk, Maria Magdalena (I1241)
 
119 "Op die nationale pad tussen Bethlehem en Kestell sowat 3 myl uit Bethlehem" van Dyk, Hendrik Johannes (I7670)
 
120 "Op Noupoort Dist. Rustenburg het ons kommando af gesaal, onde lekker Treur Wilgerbome. Daar was 'n groot gat water, ons jonges het gaan swem. Daar was 'n klompie wat nie wou swem nie. Toe het ons hulle gevang en met klere en al in die water gegooi." van Dyk, Sarel Johannes (I5073)
 
121 "Place of Christoffel Johannes van Dyk" Bester, Elizabeth Helena Johanna (I2357)
 
122 "Port Alfred East Bank Gravestones, Albany" van Dyk, Frederick Charles Nicholas (I71)
 
123 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Hendrik (I18425)
 
124 "Privately baptized" van Dyk, Maria Jemima Johanna (I14252)
 
125 "Refugie Camp" Smal(l), Hans Jacob (I13789)
 
126 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F8585
 
127 "The murder was comitted at Hartebeesvlei by the servants of the late J. H. van Dyk.
Was beaten to death and subsiquintly burned.
The murderers was..." 
van Dyk, Johannes Hendrik (I3245)
 
128 "The precise day not known, was murdered by Dingaan's people at Natal, at the same time with the late P. Retief." Kruger, Zacharya Catharina (I1578)
 
129 "Van der Byl Straat" van Dyk, Jacobus Johannes (I2238)
 
130 "Van der Byl Straat" van Dyk, Andries Nicolaas (I3371)
 
131 "Volwassenen gedoopt" van Dyk, Hendrik Willem (I5934)
 
132 "vroeër ondermeester i/d Kom. se hospitaal hier, moes na Europa gaan om sake daar te reël en het nou as passasier uitgekom. Daar hy hom hier wil vestig vra hy vir burgerreg. Handtekening."

C. 212:787
30.11.1793 
van Dyk, Evert Blankebiele SV-PROG4 (I3591)
 
133 "Wat ek self gedoen het, ek het 'n hans kakie met die vuis op sy mond geslaan dat hy gebloei het. Net omdat hy aan my arm gevat het. My bruidegom was by die meule en het gekom met 'n vrag meel to het die Engelse die meel, wa en osse afgeneem van hom, die meel verbrand." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
134 "Widow of wylen Jan Rohrman" Familie F8914
 
135 "Woonhuis op plaas Boschoek" van Dyk, Cornelis Janse (I2832)
 
136 (Buite egtelike kind van Jacobus Johannes VAN DYK en Annie CATO?) van Dyk, Gertruida Magdalena (I2091)
 
137 (in die destydse Oranjerivierkolonie) van Dyk, Andries Francois (I6614)
 
138 (SAF 13:122) Sy vader is 'n aangenome kind, s.v. Henry Renfrew en Maria Muller. Grobler, Johan Johannes (I11020)
 
139 *Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie. Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Jolida (I5339)
 
140 *Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie.Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Carel (I1440)
 
141 (E r k e nni n g : Nola V i v ie r s, W a l m e r) van Dyk, Petrus Joubert (I3282)
 
142 J oh a n D a vid v a n D y k, h a nd e la a r x K aa pstad 2 5.4.1870 H e lena M a g d a l e na v a n RH E E D E V A N O U D TSH O ORN van Dyk, Johan David (I3815)
 
143 Andries Nicolaas se herkoms verander n.a.v. die bron wat jy naslaan. Sommige, soos die Suid-Afrikaanse Familieregister (8:689), vermeld dat hy 'n aparte stamvader is, afkomstig van "Holland". Ander, soos die Suid-Afrikaanse Geslagregisters (2:263), vermoed 'n Suid-Afrikaanse herkoms, maar is onseker oor sy ouers (en stel Jurgen Johannes van Dyk en Christina Geertruy Niemand voor, wat sou beteken dat hy uiteindelik met sy suster getroud was).

Andries Nicolaas is in wel in Suid-Afrika gebore, sy huweliksinskrywing (2.11.1806 te Stellenbosch) vermeld Cabo de Goede Hoop en ook sy testament (KAB MOOC 7/1/300, 1853) verklaar Anderies Nicolaas Van deijk Sinior, en Mejuffrouw Johanna Cathariena van dijk, beide van dezin Lande Geboorin.

Dat dit hier om 'n "nuwe" stamvader gaan, is dus inkorrek. Maar wié was dan sy ouers?

Op sy skoonmoeder se sterfkennis (KAB MOOC 1073/1835) word gemeld dat haar dogter Johanna getroud is met Andries Nicolaas van Dyk, Andries se seun (And.'s son). Sy pa was dus ook 'n Andries van Dyk. Ons vermoede is dat dit hier om 'n onegte kind gaan van Andries Christiaan van Dyk - hy is die enigste Andries van Dyk wat in daardie tyd op die regte ouderdom was om 'n kind te hê. (Die enigste ander kandidaat is Jurgen van Dijk en Andries Christiaan se pa - ook genaamd Andries - maar hy was teen hierdie tyd reeds oorlede.)

Daar is egter geen inskrywing vir 'n Andries Nicolaas van Dyk in ongeveer 1780 nie.

Daar is wel 'n onegte kind met die naam Andries Nicolaas op 26 September 1779 in Stellenbosch gedoop. Die moeder word gelys as Johanna Catharina Meijhuijzen, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat sy die moeder was. Johanna Catharina Meijhuizen was die moeder van Christina Margaretha Geertruy Niemand - Andries Christiaan se skoonsuster en uiteindelik Andries Nicolaas se skoonmoeder. Die betrokke takke van die Meijhuijzens, Niemands, Van Dyks en ook 'n Swart-tak het blykbaar naby mekaar gewoon en met mekaar gesosialiseer. Daar is verskeie huwelikke tussen hierdie families.

Johanna Catharina Meijhuijzen was 'n 60-jaar oue weduwee toe die onegte Andries Christiaan gebore is. Dit is hoogs onwaarskynlik dat sy teen hierdie tyd nog 'n kind gebaar het, maar eerder dat sy aangebied/besluit het om die kind as hare te doop - moontlik om 'n ongehude moeder (en haar familie) verleentheid te spaar. Haar 1771-testament (KAB MOOC 7/1/28 60/1781) verwys ook na twee ander aangenome kinders: Johannes Andries Swart en Michiel Hendrik Heyns.

Die getuies op hierdie onegte Andries Nicolaas se doop, was:
Nicolaas Swart en Jacomina Bijer: 'n getroude paartjie en vriende van die familie
Jurgen van Dijk en Christina Geertruij Margaretha Niemand: Me. Meyhuizen se dogter en skoonseun en Andries Christiaan se broer en skoonsuster.

Die laaste getuie op die doop was: Andries van Dyk. Soos reeds bo genoem, is Andries Christiaan die enigste Andries wat op hierdie tydstip pas.

Dit lyk dus waarskynlik dat hierdie onegte Andries Nicolaas en Andries Nicolaas van Dyk dieselfde persoon is, waarvan Andries Christiaan die vader is.

Ons vermoede word versterk deur die twee volgende feite:

Op 8.11.1787 het 'n ongetroude Dina Margaretha Swart (die dogter van bogenoemde Nicolaas Swart) haar onegte kind, Johannes Andries, laat doop. Sy het beweer dat die vader Andries Christiaan van Dyk is. (Wat aandui dat Andries Christiaan ten minste een keer 'n ongehude vrou swanger gemaak het, 'n tweede (vroeër) keer, is dus meer moontlik.)

Op die doop van Andries Nicolaas en Johanna Catharina se eerste seun, Jurie Johannes, op 5.10.1807, verskyn die volgende getuies:

Michiel Burgert van Dyk (Johanna Catharina se broer)
Christina Geertrui Niemand (Johanna se ma)
Maria Magdalena van Dyk (Johanna se suster)
en Andries Christiaan van Dyk.

Om ons vermoedens te bevestig, het ons 'n DNS-toets bestel vir 'n afstammeling van Andries Nicolaas. Ons is reeds in besit van 'n kopie van die DNS-uitslae van 'n afstammeling van Joost. As die twee ooreenkom, sal dit bewys dat Andries Nicolaas 'n nasaat van Joost van Dyk, en dus ook Andries Christiaan van Dyk, is.

(Met dank aan Dirk le Roux, wie baie van die leidrade verskaf het.) 
van Dyk, Andries Nicolaas (I200)
 
144 Essequebo and Demerary Gazette 1804 April 28

Public Auction

The Commissaries of the Vendue advertise that on Tuesday the 8th of May will be Exposed for Sale to the highest Bidders, by Order of Mr. O. J. Laurin, at his Store on the Lot of Mr. H. Beis, opposite that of Charles Vincent Esqr: - A large and general assortment of Dry Goods, Provisions, Liquor, Ironmongery, Glass and Earthen Ware, &c. &c. just imported in the Ship [a blank here], Capt. Van Dyck, from London.
April 28th 1804. Brereton & Kingston. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
145 Essequebo and Demerary Gazette 1804 July 07

ADVERTISEMENTS.
Cs. Van Dyk Commanding the Ship Sir John Borlase Warren, will positively sail with the July Convoy, whether full or not, requests those Gentlemen whom will favour him with Freight, to send it on board as soon as possible. Has excellent accommodation for Passengers. Demerary, 7th July 1804. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
146 Essequebo and Demerary Gazette 1804 June 02

C. Van Dyk Commanding the Ship Sir John Borlase Warren requests his Friends to send their Produce on board, as he will Sail with the second Convoy for London.
Demerary, 2d June 1804. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
147 Essequebo and Demerary Gazette 1805 April 06

C. Van Dyk informs his Friends that he is just arrived in the Brig Sarah from London, and intending to return to that place in the next Month (May) he takes the Liberty of requesting their assistance in the Loading of his vessel, she being Coppered and Copper-Fastened, and only One Year Old; stands the first Class at Lloyd's. - Address at O. J. Laurin Esqr. Werk & Rust, opposite whose Premises the Vessel now lays.
Demerary, 6th April 1805

CAPITEIN C. VAN DYK, doed zyne Vriende bekend maaken dat hy kortelings in de Brik Sarah van LONDON gearriveerd is, en van meening zynde om aanstaande Maand May, naar gemelde plaats terug te keeren, neemd de vryheid hunne hulpe te verzoeken,, in het Laaden zyner Vaartuyg, het welke met Kooperen bouren en Spykers gebouwd, en met Kooper beslangen is, staande de Eerste Classe op Lloyds; te bevraagen, by de Heer O. J. LAURIN op Werk & Rust, voor welkers gebouwen het Vaartuyg nu legt. Demerary 6e April 1805.

Met de Brig Sarah Capt. C. Van Dyk van London aangebragt en by O. J. Laurin, op de voorgronden van de Plantagie Werk & Rust, voor civiele prysen te Koop, teegens Contante betaaling. - Boter, Kaas, Worst, gerookte Tongen, zoete Oly, brood Zuiker, Speceureyen, Gord, Plantagie Timmermans en Kuiper gereedschappen, Spykers in sorten, Sleepnetten, Lynen, nettegaare, Chais en Carricle Tuygen voor 1 en 2 Paarden, Zadels, Toomen, Mans en Vrouwe Parasoles, mans, vrouwen en kinderen Schoenen, Laarsen, Neger kleederen, Salempoeris, Bonten, Callicos, Gingams, Sitsen, geborduurde Musline, Camerdeek, Catoen Baptist, Irsch Linnen, Dimity, Handschoenen, mans, vrouwen en Kinderen Hoeden en Kousen, Perfumeryen, Styssel, Een Parthy Galantereyen, Spiegels, &c. Madeira Port en Roode Wynen, Porter, Ale, en nog diverse andere Goederen.
Demerary den 6e April 1805. O. J. Laurin.

ENTERED.
March 30. Ship Minerva, Capt. Wm. Brown, from Africa.
April 1. Ship Elbe, Capt. Chs. Downie, from Madeira.
April 2. Brig Sarah, Capt. C. Van Dyk, London.
April 4. Schr. Hannah & Betsey, Capt. Saml. Clarke, from Biddeford.
April 4. Brig Juno, Capt. Alexr. Reith, from London.
April 4. Ship Highlander, Capt. Allen Stevenson, from Sunderland.
April 5. Schooner Ires, Capt. Thos. Davis, from George Town. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
148 Essequebo and Demerary Gazette 1805 May 18

Captain C. van Dyk of the Brig Sarah, for London, will certainly Sail with the June Convoy, whether full or not. Demerary, 17th May 1805. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
149 Essequebo and Demerary Gazette 1806 April 05

C. Van Dyk, of the Snow Hercules, just arrived in this River, being determined to sail again with the Convoy appointed for the 18th inst. requests all those who have goods on board to apply for the same without delay. He means to reload with Coffee and Cotton only. For Freight or Passage, apply to V. A. Heyliger, Esq. on Plantation Good Fortune, or to the Master on board. The Hercules now lies off Le Repentir.
N. B. Those Gentlemen who have engaged to ship their produce in the above vessel, are requested to be in readiness.
Demerary, April 5, 1806.

- - - - - - - -

Just imported in the Snow Hercules, C. Van Dyk, and for sale by the Subscriber, at his store on Werk and Rust, for Cash, or Produce Cash Price.
Irish linen, cotton shirting, lace, muslins, ginghams, cambrick, dimity and cords, linnen and cotton checks, calicoes, britannias, Madrass and Pullicat handkerchiefs, Gentlemen's gloves, black muslin, salempores, romal handkerchiefs, Hessian Boots back strapped, military ditto, half ditto, , strong and dress shoes, silk patent hats, beaver ditto, ladies' and children's ditto, saddles and bridles, jockey whips, ropes of different sizes, fishing lines, lanthorns, camp kettles, tea kettles, coffee bagging, negro hats, blue cloth jackets, check shirts, silk umbrellas with walking sticks, fishing seine, seine and sewing twine, paint of different colours, paint oil, indigo, starch, table knives and forks, dessert ditto, carving ditto, sour crout, Irish butter, hams, cheese, claret in cases, port wine, cherry brandy, porter, Burton ale, cyder, Stoughton's elixir, fine Hyson tea, black pepper, blooms, raisins, almonds, nutmegs, cloves, loaf sugar, Scotch barley, pearl ditto, white wine, vinegar, sallad oil, soy, catsup, tarragon vinegar, queen's sauce, capers, girkins, onions, anchovies, fine table salt in baskets, nails assorted - 6d. 8d. 10d. 12d. 20d. and 22d; an elegant table service, queen's ware, China tea sets complete, plates, soup ditto, India shades, ring-neck decanters, tumblers, water glasses, &c. &c.
Demerary, April 5, 1806. C. Smit, J.C.Z. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 
150 Essequebo and Demerary Gazette 1806 April 19

CLEARED.
April 14. Ship Hannah, J. Brown, for London.
April 14. Brig Andalusia, C. London, for London.
April 14. Brig Valerius, F. Gross, for America.
April 14. Schooner Sally, S. Silvester, for Baltimore.
April 14. Brig Salerno, Th. Try, for Dublin.
April 16. Ship Cumberland, W. Langley, for London.
April 16. Ship Jane, A. Kennier, for Glasgow.
April 16. Brig Peel, W. H. Manners, for London.
April 17. Ship Jane, I. Thompson, for Liverpool.
April 17. Ship Resolution, G. M'Lean, for Boston.
April 17. Ship General Hunter, M. M'Phail, for Greenock.
April 17. Brig Henry, I. Smith, for London.
April 17. Ship Fame, P. Williams, for Liverpool.
April 18. Sloop Wealthy, J. Clark, for New London.
April 18. Sloop Blackbird, I. Tynes, for Barbados.
April 18. Brig Montpelier, R. S. Tibbits, for Portsmouth.
April 18. Ship Belleisle, H. Douglas,for Glasgow.
April 18. Brig Hercules, C. Van Dyk, for London.
April 18. Ship Ben Lomond, - Mitchell, for London. 
van Dijk, Cornelis (I14322)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 154» Volgende»