Notas


Resultate 101 tot 150 van 6,784

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 136» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
101 "The precise day not known, was murdered by Dingaan's people at Natal, at the same time with the late P. Retief." Kruger, Zacharya Catharina (I1578)
 
102 "Van der Byl Straat" van Dyk, Jacobus Johannes (I2238)
 
103 "Van der Byl Straat" van Dyk, Andries Nicolaas (I3371)
 
104 "Volwassenen gedoopt" van Dyk, Hendrik Willem (I5934)
 
105 "Voormalige slaaf van wyle Jacobus Christiaan Faure" Sarah (Saartje) (Vrygestelde slavin) (I4227)
 
106 "vroeër ondermeester i/d Kom. se hospitaal hier, moes na Europa gaan om sake daar te reël en het nou as passasier uitgekom. Daar hy hom hier wil vestig vra hy vir burgerreg. Handtekening."

C. 212:787
30.11.1793 
van Dyk, Evert Blankebiele SV-PROG4 (I3591)
 
107 "Woonhuis op plaas Boschoek" van Dyk, Cornelis Janse (I2832)
 
108 «b»«i»J oh a n D a vid«/b»«/i» v a n D y k, h a nd e la a r«b» x «/b»K aa pstad 2 5.4.1870 H e lena M a g d a l e na v a n RH E E D E V A N O U D TSH O ORN
 
van Dyk, Johan David (I3815)
 
109 «b»(E r k e nni n g : Nola V i v ie r s, W a l m e r)«/b» van Dyk, Petrus Joubert (I3282)
 
110 «b»Andries Nicolaas«/b» se herkoms verander n.a.v. die bron wat jy naslaan. Sommige, soos die Suid-Afrikaanse Familieregister (8:689), vermeld dat hy 'n aparte stamvader is, afkomstig van "Holland". Ander, soos die Suid-Afrikaanse Geslagregisters (2:263), vermoed 'n Suid-Afrikaanse herkoms, maar is onseker oor sy ouers (en stel Jurgen Johannes van Dyk en Christina Geertruy Niemand voor, wat sou beteken dat hy uiteindelik met sy suster getroud was).

Andries Nicolaas is in wel in Suid-Afrika gebore, sy huweliksinskrywing (2.11.1806 te Stellenbosch) vermeld «i»Cabo de Goede Hoop«/i» en ook sy testament (KAB MOOC 7/1/300, 1853) verklaar «i»Anderies Nicolaas Van deijk Sinior, en Mejuffrouw Johanna Cathariena van dijk, beide van dezin Lande Geboorin. «/i»

Dat dit hier om 'n "nuwe" stamvader gaan, is dus inkorrek. Maar wié was dan sy ouers?

Op sy skoonmoeder se sterfkennis (KAB MOOC 1073/1835) word gemeld dat haar dogter Johanna getroud is met Andries Nicolaas van Dyk, Andries se seun («i»And.'s son«/i»). Sy pa was dus ook 'n Andries van Dyk. Ons vermoede is dat dit hier om 'n onegte kind gaan van Andries Christiaan van Dyk - hy is die enigste Andries van Dyk wat in daardie tyd op die regte ouderdom was om 'n kind te hê. (Die enigste ander kandidaat is Jurgen van Dijk en Andries Christiaan se pa - ook genaamd Andries - maar hy was teen hierdie tyd reeds oorlede.)

Daar is egter geen inskrywing vir 'n Andries Nicolaas van Dyk in ongeveer 1780 nie.

Daar is wel 'n onegte kind met die naam Andries Nicolaas op 26 September 1779 in Stellenbosch gedoop. Die moeder word gelys as Johanna Catharina Meijhuijzen, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat sy die moeder was. Johanna Catharina Meijhuizen was die moeder van Christina Margaretha Geertruy Niemand - Andries Christiaan se skoonsuster en uiteindelik Andries Nicolaas se skoonmoeder. Die betrokke takke van die Meijhuijzens, Niemands, Van Dyks en ook 'n Swart-tak het blykbaar naby mekaar gewoon en met mekaar gesosialiseer. Daar is verskeie huwelikke tussen hierdie families.

Johanna Catharina Meijhuijzen was 'n 60-jaar oue weduwee toe die onegte Andries Christiaan gebore is. Dit is hoogs onwaarskynlik dat sy teen hierdie tyd nog 'n kind gebaar het, maar eerder dat sy aangebied/besluit het om die kind as hare te doop - moontlik om 'n ongehude moeder (en haar familie) verleentheid te spaar. Haar 1771-testament (KAB MOOC 7/1/28 60/1781) verwys ook na twee ander aangenome kinders: Johannes Andries Swart en Michiel Hendrik Heyns.

Die getuies op hierdie onegte Andries Nicolaas se doop, was:
Nicolaas Swart en Jacomina Bijer: 'n getroude paartjie en vriende van die familie
Jurgen van Dijk en Christina Geertruij Margaretha Niemand: Me. Meyhuizen se dogter en skoonseun en Andries Christiaan se broer en skoonsuster.

Die laaste getuie op die doop was: Andries van Dyk. Soos reeds bo genoem, is Andries Christiaan die enigste Andries wat op hierdie tydstip pas.

Dit lyk dus waarskynlik dat hierdie onegte Andries Nicolaas en Andries Nicolaas van Dyk dieselfde persoon is, waarvan Andries Christiaan die vader is.

Ons vermoede word versterk deur die twee volgende feite:

Op 8.11.1787 het 'n ongetroude Dina Margaretha Swart (die dogter van bogenoemde Nicolaas Swart) haar onegte kind, Johannes Andries, laat doop. Sy het beweer dat die vader Andries Christiaan van Dyk is. (Wat aandui dat Andries Christiaan ten minste een keer 'n ongehude vrou swanger gemaak het, 'n tweede (vroeër) keer, is dus meer moontlik.)

Op die doop van Andries Nicolaas en Johanna Catharina se eerste seun, Jurie Johannes, op 5.10.1807, verskyn die volgende getuies:

Michiel Burgert van Dyk (Johanna Catharina se broer)
Christina Geertrui Niemand (Johanna se ma)
Maria Magdalena van Dyk (Johanna se suster)
en Andries Christiaan van Dyk.

Om ons vermoedens te bevestig, het ons 'n DNS-toets bestel vir 'n afstammeling van Andries Nicolaas. Ons is reeds in besit van 'n kopie van die DNS-uitslae van 'n afstammeling van Joost. As die twee ooreenkom, sal dit bewys dat Andries Nicolaas 'n nasaat van Joost van Dyk, en dus ook Andries Christiaan van Dyk, is.

(Met dank aan Dirk le Roux, wie baie van die leidrade verskaf het.) 
van Dyk, Andries Nicolaas (I200)
 
111 «b»Johanna Catharina«/b» is NIE die dogter van Abraham Wilhelm Casparus VAN DYK en Francina Catharina Dirkje TALJAARD soos sekere bronne aangee nie. Sien haar moeder (Christina Geertruy Margaretha NIEMAND 1748-1835) se sterfkennis. van Dyk, Johanna Catharina (I201)
 
112 (Buite egtelike kind van Jacobus Johannes VAN DYK
en Annie CATO?) 
van Dyk, Gertruida Magdalena (I2091)
 
113 (Medical):"202 days after conception" van Dyk, Alexander Paul (I3248)
 
114 (Medical):"Accidently drowned by being washed of the rocks while fishing" van Dyk, Wessel Jurie (I14432)
 
115 (Medical):"Died at Kokstad" van Dyk, Jacob Jacobus (I6017)
 
116 (Medical):"Found dead in the Public Road"
KAB MOOC 6/9/198 7048 (1883) 
van Dyk, Jurie Johannes (I196)
 
117 (Medical):"Gedood in 'n lorrie ongeluk, deur die omval van 'n lorrie" van Dyk, Andries Nicolaas Christiaan (I2255)
 
118 (Medical):"Inflomasie as gevolg van gewas aan groot derm" van Dyk, Maria Magdalena (I696)
 
119 (Medical):"Inflomasie in longe" van Dyk, Francina (I3064)
 
120 (Medical):"Killed by falling from a wagon between Caledon and Harwegsrivier" van Dyk, Coenraad Adolf (I1170)
 
121 (Medical):"Op 21 maande oorlede aan binneoor ontsteking" van Dyk, Johanna (I14797)
 
122 (Medical):*Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie. Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Jolida (I5339)
 
123 (Medical):*Tertius en Petronella het n baie vroeggebore tweeling op 14.08.1981 gehad. Die seun het dit nie gemaak nie.Dis die rede dat daar op die Evert van Dyk nageslaglys net onder my pa Carel Isak van Dyk se naam n Carel 14.08.1981 oorlede verskyn.
Tragies het Jolida sy suster haar eie lewe geneem op 11.02.2011 
van Dyk, Carel (I1440)
 
124 (Medical):14 jaar van Dyk, Nicolaas Willem (I1508)
 
125 (Medical):2278/02 van Dyk, Roelof Johannes (I2201)
 
126 (Medical):BDR326/2006 van Dyk, Theunis Gerhardus (I13250)
 
127 (Medical):Blybaar was van sy tone aan mekaar vas gegroei wat ook na van sy nageslagte oorgedra is. van Dyk, Dirk Hermanus (I638)
 
128 (Medical):Boedellêer:
TAB MHG 6619 1974 
Barnard, Jacobus Casparus Crause (I12336)
 
129 (Medical):Code 180/04 van Dyk, Johann Theodor (I8721)
 
130 (Medical):Code: 0015/02 van Dyk, Gerhardus Steghman (I2658)
 
131 (Medical):Death Notice: KAB MOOC 6/9/10471 88832 (1943) van Dyk, Andries Nicolaas (I716)
 
132 (Medical):Die volgende dokument by NAAIRS mag dalk van toepassing wees:
DEPOT: KAB
DESCRIPTION:MEMORIALS RECEIVED
WILLEM JOHAN VAN DYK - REQUESTING ADMITTANCE TO THE SOMERSET HOSPITAL
DATE:1842 
van Dyk, Willem Casparus Johannes (I58)
 
133 (Medical):Died in the great flood of 1968 in Port Elizabeth. van Dyk, Joseph Sybrand (I789)
 
134 (Medical):Died in the great flood of 1968 in Port Elizabeth. van Dyk, Cheryl Dawn (I793)
 
135 (Medical):Dogter Cornelia Elizabeth COOKS, gebore 3 Julie 1919. (Sien SK) van Dyk, Cornelia Elizabeth (I8352)
 
136 (Medical):Dood by die huis van Willem van Heerden in Cradock. van Dyk, Klaas Peters (I3604)
 
137 (Medical):Dood op kom m a ndo t y d e ns An g l o - B o e r e oorl o g«b» «/b» van Dyk, Johannes Arnoldus (I5223)
 
138 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Bertie (I222)
 
139 (Medical):Drowned in river at Campers Paradise, suspected heart attach van Dyk, Elias Jacobus (I9811)
 
140 (Medical):Duur van laatste Ziekte: 3 maanden
Zoon (B.J. van Wyk) aanwezig bij sterfgeval 
van Dyk, Catharina Petronella (I3808)
 
141 (Medical):Grahamstown Kleyn, Johanna Wilhelmina (I10025)
 
142 (Medical):Haar dogter is gebore circa 28 Des 1833 en oorlede 3 Mar 1834, sy self is oorlede 10 Jan 1834.
SK: "None - Died with a child, but it died after it's mother" 
Bester, Elizabeth Helena Johanna (I2357)
 
143 (Medical):Haar dogter, Margaretha Johanna Susanna FRANKEN is gebore 26 Jul 1821, dieselfde dag toe sy getrerf het. van Dyk, Margaretha Johanna (I1384)
 
144 (Medical):Haar dogtertjie se geboorte datum is dieselfde as haar sterfdatum. Thiart, Alida Hendrika Petronella (I372)
 
145 (Medical):Haar laastse dogter is op dieselfde dag gebore. Eloff, Anna Johanna Petronella (I3687)
 
146 (Medical):Haar seun is gebore 23 Julie 1905 van Loggerenberg, Anna Cornelia (I10812)
 
147 (Medical):Hartsiekte van Dyk, John James Christopher (I9984)
 
148 (Medical):Hy het uit 'n bewegende vragmotor geval. van Dyk, Barend Petrus (I466)
 
149 (Medical):Hy is nie op sy moeder se inventaris van 30 Sep 1802 nie. van Dyk, Jurie Johannes (I1386)
 
150 (Medical):Hy was aan diens by die Militêre Polisie tydens die voorval. van Dyk, O.Korp. Lourens Christoffel Jacobus (I6934)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 136» Volgende»