Notas


Resultate 6,251 tot 6,300 van 7,867

      «Vorige «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 158» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
6251 SAF ver.08 wys sy vrou en kinders by sy oom JGJ. van Dyk, Jacobus Gerhardus Johannes (I4172)
 
6252 SAF vol14 bl300 en SAG vol1 bl.208
Word JP Vorster genoem in SAG vol 1 bl208
Kan nerens 'n JP Voster getroud met n JCE van Dyk kry nie. 
Verster, Jacobus Petrus Johannes (I3664)
 
6253 SAF vol8 bl351
Philippe * Courtrai, boer op "Klipvallei", dist. Wellington en ook op "Artois" en "De Hoop" in die
Land v. Waveren (Tulbagh) † De Hoop 21.5.1721
x Elizabeth PRÉVOT * Marq naby Calais c. 1683 † Tulbagh 18.1.1750 d.v. die meester wamaker Charles Prévot en Marie le Fevre 
du Preez, Philippe (I1189)
 
6254 SAF vol8 gee sy naam aan as "Johannes Philippus Petrus", maar sy SK noem hom "Jacobus Johannes Philippus" van Dyk, Jacobus Philippus Petrus (I2289)
 
6255 SAF08 dui verkeerdelik aan dat hy getroud was. Die vrou was Jacobus Philippus Johannes VAN DYK se eggenoot. van Dyk, Jacobus Johannes (I1137)
 
6256 SAFv8: "Hennopsrivier", Pretoria, Transvaal, South Africa
Maar sy SK en doop gee Robertson aan. 
van Dyk, Wessel Jurie (I2767)
 
6257 SAG vol 01
b1 Christiaan Johannes * Kopenhagen 25.10.1787, landmeter †
Burgersdorp 9.11.1869 x Denemarke, Charlotte Maria
Louisa NAESTED † Denemarke 16.7.1823 (25.8.-) xx
Graaff-Reinet 5.1.1826 Maria Magdalena Jacoba VAN
BUUREN * op skip Thomas 4.6.1805 † 22.8.1881 d.v.
Johannes van Buuren en Elizabeth Josina Eksteen 
von Abo, Christiaan Johannes (I5377)
 
6258 SAG vol 01
Maarten (Martin) Baartrnan (oorspronklik Baartermann) v. Braak
in Oldenburg s.v. Anna Margaretha Mollenhauer c. 1752 as matroos,
burger 1756, later eienaar v. kroeg † 23.5.1787 x 25.6.1758 Catharina
Elisabeth JANSEN 
Baartman, Maarten SV-PROG (I3593)
 
6259 SAG vol 12 (So-Sz) bl.120
Alexander (Alkie) * 4.2.1881  Vanrhynsdorp 3.4.1881, onderwyser later skoolhoof op De Rust en Alexandria later waarnemende sekretaris v.d. SA Taalbond, woon te Stellenbosch, tot voor sy dood was  hy oudste oorlewende Oud-Matie † Huis Alida, Bellville 21.8.1973 # Stellenbosch x Nieuwe Kerk, Kaapstad 26.6.1908 Martha Francina MARCHAND *  c. 1881 † 5.6.1966 # Stellenbosch 
Stadion, Alexander (I4425)
 
6260 SAG vol 12 (So-Sz) bl.120 Marchand, Martha Francina (I4426)
 
6261 SAG vol 3 pp281
  Barend Petrus = Stellenbosch 29.3.1800 † Waterval, Zwartruggens 25.12.1871 x Cradock 15.4.1821
Elizabeth Margaretha RIEKERT * Grahamstad = 10.11.1805 † Waterval 24.11.1880 d.v. Philippus
Daniel Riekert en Susanna Magdalena Jacobs 
Familie F1975
 
6262 SAG vol.05b:164 moet verkeerd wees aangesien dié W.J.A. dan net 11 jaar oud sou gewees het by die huwelik. Meintjes, Willem Jacobus Albertus (I6317)
 
6263 SAG vol.06 bl.88 wys hy is met Lenie VAN DYK getroud. Verdere navorsing word benodig. Familie F2649
 
6264 SAG vol.07 bl.395
Dit wil voorkom of sy 1ste vrou (Cornelia Catharina NAUDÉ) se 2de man (Jacobus Cornelis PELSER) hom en die seun Jan Jacobus Johannes genoem het. 
van Dyk, Jacob Christoffel Johannes (I6370)
 
6265 SAG vol.08 bl.33&67 weerspreek hulself daar. Hester op bladsy 33 blyk die korrekte een te wees. Pienaar, Hester Maria (I3938)
 
6266 SAG vol.09:458- Dit is onduidelik of hulle ooit na Suid Afrika toe gekom het. van Dijk, Elizabeth (I9125)
 
6267 SAG vol.15:27 gee haar aan as Maria Johanna VAN DYK, waarskynlik omdat haar seun Theunis Gerhardus VISAGIE se sterfkennis dit so aandui, maar sy is gebore OOSTHUIZEN. Oosthuizen, Maria Elizabeth (I6496)
 
6268 SAG vol.15:390 verwys na haar getroud met 'n VAN DYK wat waarskynlik verkeerd is, sien "Research" nota vir verduideliking.
Vir verwysing word haar inskrywing hier gelos. 
Wagener, Martha Johanna (I3599)
 
6269 SAG vol.16 bl.185 Wessels, Zacharya Johanna (I9485)
 
6270 SAG vol.2 bl.430, sien ook SMIT Stamboom van Susan Larney van Dyk, Francina Petronella Johanna Elizabeth (I6399)
 
6271 SAG vol12 bl290
Jacobus Stofberg * 4.9.1746  Nieuwekerken aan die Yssel, Nederland a. 1770, weegskaaltoetser en rietdekker,  hoof v. kompanjespos te Saldanhabaai † op plaas v. sy seun in die Paardeberg 26.7.1831 (84.10.22) s.v. Leendert  Stofberg en Cornelia Muÿlwÿk x 2.11.1783 Anna Catharina OLWAGEN  Kaapstad 4.5.1760 
Stoffberg, Jacobus (I1235)
 
6272 SAG vol12 bl548
SAG moet verkeerd wees, sy was getroud met Klaas Petrus VAN DYK en 22j 6m oud by afsterwe, sien haar SK 
Swart, Helena Catharina (I3605)
 
6273 SAG vol13
Jacques Gideon Tredoux >  Den Haag, Nederland
9.4.1767 a. 1788 s.v. Claude Francois Tredoux en Helena
Catharina le Boeu, vanaf 1787 luitenant op die bote
Meermin en Bletteryk v.d. V.O.C. burger 1805,
brandweerman † 29.3.1832 x Kaapstad 5.4.1789 Maria
Dorothea DE NICKER xx Kaapstad 16.5.1813 Elizabeth
Jacoba BAATEMAN † 23.8.1815 xxx Kaapstad 24.1.1816
Helena Christina Wilhelmina MOCKE 
Tredoux, Jacques Gideon SV-PROG (I3652)
 
6274 SAG vol14 bl381 de Villiers, Pieter Johannes Stephanus (vroulik) (I5334)
 
6275 SAG vol17 bl355 van Dyk, Albertus Barend Johannes (I4417)
 
6276 SAG vol17 bl409
Carel Louis de Fortier * France 19.9.1827, a rebel
exiled from France in 1865 and banished to a prison
camp in Australia, jumped ship on the Pondoland
coast of South Africa, school teacher at Bethlehem
OFS, Bethal and Piet Retief † "Straalsund", dist. Piet
Retief 17.2.1893 x Anna Helena Martha VAN DYK
(she xx De Jager) 
de Fortier, Carel Louis (I6289)
 
6277 SAG vol2 bl931
GREYLING
c1 Johannes Arnoldus = 28.5.1775 x 3.6.1798 Anna Maria KLOPPER
d7 Aletta Maria * 23.9.1823 = Cradock 21.4.1824

VAN DYK
e1 Marthinus Johannes, *Visrivier 07.08-1807 =Graaf-Reinet 27.12.1807 xx Aletta Maria Greyling
f6 Johannes Arnoldus, *15.09.1844 =17.12.1848

f6 het dieselfde name as c1, so dis heelwaarskynlik d7 se seun en nie Martinus se eerste vrou sin nie. 
Greyling, Aletta Maria (I1812)
 
6278 SAG vol3 pp445
  Leonora Marianna van Helsdingen x spes. lis. 17.12.1822 Petrus Diederik VAN DYK 
Familie F1502
 
6279 SAG vol4
Johann Jacob Jarling v. Lassan, Duitsland a. 1773 as matroos op die boot Beemster Welvaren, skoenmaker en boer x Paarl 5.11.1775 Maria Gerharda VAN DYK wed. v. Ernst Philip Kapp 
Jarling, Johann Jacob (I4751)
 
6280 SAG vol4 bl130
Hermann Otto Carl Friedrich Jeppe * Rostock, Duitsland 22.4.1819 oudste s.v. Carl Friedrich Wilhelm Jeppe en Magdalena Anna Carolina Westphal a. c. 1848, werk in die aptekersaak v. O.H.L. Landsberg, verhuis 1857 na Rustenburg waar hy as mediese dokter praktiseer. In 1859 is hy posmeester te Potchefstroom, word eerste posmeester-generaal in Transvaal † Prieska 25.2.1892 x spes. lis. 30.1.1849 Anna Maria Wilhelmina LANDSBERG xx Rose Ellen ROBINSON (sien SABW II
Jeppe, Hermann Otto Carl Friedrich (I6663)
 
6281 SAG vol4 bl423
Daniel A. Kirchner a. 1862 v. Amsterdam aan boord Willem Hendrik met vrou en een kind, voorheen woonagtig te Lehr, Hannover x Nederland 23.4.1834 Christina Wilhelmine VON MARLE 
Kirchner, Daniël Andreas (I5865)
 
6282 SAG vol5a bl19
Jan Uyltjes van Laar, van Leer, Oos-Friesland,
skeepstimmerman 1727-1732, later burger en timmerman te
Paarl (Drakenstein), eienaar van plaas Stellengift in
Drakenstein x Paarl 31.10.1728 Geertruy(da) VAN
EMMENES  23.12.1708 d.v. Albert Gerritse van
Eemmenes en Catharina van den Bosch (Geertruy(da) xx
Heinrich Hahn) 
van Laar, Jan Uyltjes SV-PROG (I3801)
 
6283 SAG vol6 bl399
  Jan Nobel v. Gouwerzeel, Nederland, hekwagter,
vra in 1701 verlof om sy vrou, Grietje Barends v.
Neerkassel en sy kinders na die Kaap te laat kom.
Dit is toegestaan † c. 1703 x Nederland, Grietje
BARENDS (sy xx Kaapstad 1.6.1704 Dirk Otten.
Voglens test. O.C. 5:50 het sy 6 kinders uit die
eerste huwelik gehad en 2 uit haar tweede
huwelik) 
Nobel, Jan (I2979)
 
6284 SAG vol7 bl185 van Dyk, Anna Johanna (I4043)
 
6285 SAG vol7 bl246
OTTO, Gerhardus Petrus * 28.9.1840 v. "Korannafontein" waarop die dorp Ottosdal later aangelê is.
Koop ook die plaas "Driekuil", word 'n "rebel" teen Britse Bewind in 1848 waarna sy eiendom gekonfiskeer word.
Vertrek saam met ander families na Tvl. onderkant die Magaliesberge naby die Krokodilrivier.
Verhuis later verder noordwaarts en vestig in ongetemde Marico-wêreld.
1888 lid v.d. Volksraad vir die kiesafdeling Lichtenburg.
Word ook gedurende die Tweede Vryheidsoorlog as krygsgevangene vir 2½ jaar na Ceylon gestuur.
Na oorlog in 1902 besluit hy om weer op "Korannafontein" te gaan woon.
† Lichtenburg 31.10.1910

x Potchefstroom 21.8.1862 Martha Magdalena VAN DYK * Cradock Okt. 1843 † Rustenburg 1.9.1873

xx Potchefstroom, Louisa Cornelia Susanna COERTZE * 16.8.1858 † Lichtenburg 26.8.1918 d.v. Salomon Vermaak Coertze en Louisa Cornelea Susanna Harmse. 
Otto, Gerhardus Petrus (I3520)
 
6286 SAG vol7 bl246
x Potchefstroom 21.8.1862 Martha Magdalena VAN DYK * Cradock Okt. 1843 † Rustenburg 1.9.1873 
van Dyk, Martha Magdalena (I3519)
 
6287 SAG vol9 bl136-137
Johann Adam Raubenheimer
* Sobernheim, Duitsland
3.3.1742  Lutherse Kerk, Sobernheim 29.4.1742
a. 1769 op die Vryburg as soldaat v. VOC, later boukneg, burger 1779
† "Kweekvallei" (waar die dorp Prins Albert later gestig is), Swartberg, dist. Graaff-Reinet c. 1794
s.v. Johann Christoph Raubenheimer en Maria Louise Otto
x Tulbagh 5.12.1779 Dina Margaretha VAN DYK (wed. v. Zacharias de Beer)  Stellenbosch 8.10.1741 d.v. Sybrand van Dyk en Alida Aletta Brits 
Raubenheimer, Johan Adam SV-PROG (I3795)
 
6288 SAG vol9 bl413
Johann Samuel Gottlieb Reinecke * Berlyn, Duitsland 10.2.1822, wyn- en algemene-handelaar Swellendam † Middelburg, Tvl. 1.8.1898 x Swellendam 8.9.1847 Magdalena Catharina BRINK (Daniël-dg) * Swellendam 22.6.1828 † Swellendam 7.11.1865 xx Swellendam 25.7.1868 Anna Frederika Johannette OWEN * Port Elizabeth 28.10.1844 † Kaapstad 11.7.1896 d.v. Robert Paul Loftus Owen en Helena Elizabeth Ziervogel 
Reyneke, Johann Samuel Gottlieb (I4760)
 
6289 SAG vol9 bl77 Rademan, Christoffel Johannes (I10316)
 
6290 SAID: 2601015036083 van Dyk, Willem Johannes Stephanus (I5815)
 
6291 SAID: 2906250045081 de Lange, Miriam Magdalena (I1122)
 
6292 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F4522
 
6293 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Bezuidenhout, Adriana Lucia (I10388)
 
6294 Salisbury Central Hospital van Dyk, Sybrand Jacobus (I13873)
 
6295 Salisbury Hospital Annexe Nn, Adriana Christina Maria (I13874)
 
6296 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F8935
 
6297 Samenloop Cronje, Jacoba Johanna (I5872)
 
6298 Samenloop van Dyk, Daniël Andries (I11103)
 
6299 Sandfontein Kitshoff, Hermanus Lambertus Stephanus (I1248)
 
6300 Sandrivierspoort Familie F4184
 

      «Vorige «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 158» Volgende»