Burgert Pietersz van Dyk

Burgert Pietersz van Dyk[1, 2]

Manlik 1665 - 1720  (~ 55 jare)

Persoonlike Inligting    |    Media    |    Bronne    |    Gebeurtenis Kaart    |    Almal    |    PDF

 • Naam Burgert Pietersz van Dyk 
  Geboorte CA 1665  Isberg Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Geslag Manlik 
  Weermag Tussen 24 Mei 1686 en 28 Des 1690  [3
  Soldaat- V.O.C. 
  • Joost Pietersz. en Burgert Peterse het op 24 Mei 1686 by die V.O.C. aangesluit as soldaat, by die Kamer Amsterdam. Hulle het daardie selfde dag vertrek met die skip "Huis te Zilverstein" vanaf Texel, Nederland. Die skip was onderweg na Batavia (Indonesië), met 'n stop halverwege aan die Kaap.

   Soldate het in prinsipe geen take aan boord gehad nie, hulle was slegs daar om die Nederlandse vestiginge oorsee te bewaak en te verdedig. Hulle kon wel tydens die reis ingeset word as gevaar gedreig het. Daar was ook ten alle tye 'n soldaat voor die kajuit en voor die konstabel se kamer gestasioneer.

   Die broers het geen maandbrief gehad nie, dus het hulle niemand agtergelaat wat hulle nodig geag het om van hul loon uitbetaal te kry nie.

   Hulle het wel 'n skuldbrief gehad waarmee hulle self vooruitbetaal is.
  Joost Pietersz: van Isberg
  Joost Pietersz: van Isberg
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn.
  Joost Pietersz: van Isberg (2)
  Joost Pietersz: van Isberg (2)
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn folio 222b
  Burgert Peters v: Isberg
  Burgert Peters v: Isberg
  Skeepsoldyboek van Huis ten Zilversteijn f223a
  Burgert Peters v: Isberg
  Burgert Peters v: Isberg
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn f223b
  Immigrasie 26 Sep 1686  Cape Colony, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [3
  • Joost en Burgert het se seetog was vier maande, vanaf Texel na Cabo de Boa Esperança, oftwel Kaap die Goeie Hoop. Die gebruiklike term vir die vestiging was Cabo of die Kaap; die naam Kaapstad sou eers baie later gebruik word.

   Aan die Kaap het die broers nog tot 1690 vir die V.O.C. gewerk. In watse funksie, is nog nie ontdek nie. Moontlik as soldate wat die Kasteel of ander geboue moes bewaak, of hulle is moontlik as knegte uitgehuur aan van die vryburgers.
  Burgerskap 28 Des 1690  Cape Colony, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [3
  Vryburger 
  • Joost en Burgert het op dieselfde dag hul vryburgskap van die VOC gekry en dit het hulle dus vrygestaan om vir hulself te gaan boer of 'n ambag te beoefen.

   'n Vryburger was nie onder kontrak van die VOC nie, en dus nie onderwerpe aan die sg. "Artikelbrief"nie, waarin die disipline en tug aan die VOC-manskappe opgelê is nie. Hulle was wel steeds onderworpe aan die "plakkate" en wetgewing wat die VOC uitgevaar het. Hulle was nie vry om te handel soos hulle wou nie - die VOC het die monopolie op die handelsware soos vee, graan en wyn beheer. Die owerheid aan die Kaap wás die VOC en alle mannelike vryburgers moes 'n eed afneem waarin hulle trou sweer aan die Nederlandse, Oost-Indiese en Kaapse owerheid.

   Vryburgerskap is deur die VOC as 'n voorreg gesien: Vryburgers wat hulle swak gedra, het die risiko geloop om as "onnut instrument" weggestuur te word.
  Beroep Vanaf 3 Apr 1691  "Compagnie se bosch", Houtbaai, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [4
  Houtkapper 
  • Op Dinsdagoggend, 3 April 1691, het die Politieke Raad (die hoogste gesag van die VOC aan die Kaap de Goede Hoop) vergader. Die lede van die raad was dit eens dat 'n groot deel van die Raad al self benadeel is duer die "slordig en onordentlike" gekapte hout wat beskikbaar is - maar die hout is so sleg bewerk, dat dit nie bruikbaar is nie (dat dit voor die voete van die volk weggevoer moet word).

   Hierdie gebrek aan planke ens. daartoe sou lei dat huise, skure, stalle en ander nodige geboue, nie gebou sal kan word nie.

   Vir 'n geruime tyd al, het niemand aangebied om die gesaagde timmerhout teen vasgestelde pryse uit die Compagnie se bos te lewer nie. Daarom het Joost Pietersz en Borchard Pietersz van Isenberg, broers en vryburgers, woonagtig in die Kaapse distrik, hulle by die vergadering gemeld om toestemming te verkry om in die "Compagnie se bosch" in Houtbaai te gaan houtkap. Dit sou gebeur onder sekere voorwaardes en die kontrak sou vir vyf jaar wees en die hout sou te koop aangebied word aan die inwoners van die Kaapse distrik.

   Na "rijpe raadspleging" is eenstemmig besluit om aan Joost en Burgert se versoek te voldoen. Die kondisies en voorwaardes is as volg:

   1. Dat hulle vir 'n tydperk van vyf jaar, met ingang van vandag, toegelaat sal word om in die Compagnie se bos, in Houtbaai geleë, allerhande timmerhout mag kap, saag en bewerk, volgens hulle diskresie ("so sij des best te raade sullen werden").

   2. Om hierdie voorreg te behou, moet hulle jaarlik aan die Edele Compagnie honderd stuks planken lewer - elk 10 voet lank en ten minste 1 voet breed.

   3. As hulle hierdie voorreg verbeur, hulle jaarliks in die Compagnie se bos drieduisend jong eike bome moet plant (wat uit die Compagnie se "planterie" sal kom).

   4. Die pryse waarteen hulle die hout mag verkoop is deur die Raad vasgestel en die broers mag hierdie prys nie oorskry nie.
  Sensus 1692  Kaapstad, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [5
  • Daar is jaarliks twee soorte sensusopnames gewees: die generale monsterrolle en die opgaafrollen. Vir die monsterrolle moes persone fisies na die aangewese plek reis om hulself op te gee, en is slegs die burger se naam genoteer - sommige jare met vrou, ander met vrou en kinders, ander sonder beide. Vir die opgaafrolle is die opstelling van die huishouding genoteer, asook vee, oeste en wapens (klaarblyklik vir belastingdoeleindes).

   Vir die opgaafrol van 1692 het Joost en Burgert saam verskyn as "compagnons", oftwel vennote. Hulle het saam die volgende opgegee:
   2 knegte
   2 pistole
   2 swaarde
   4 gewere (2 snaphane, 2 karbyne)
   2 perde
  • Rol: Household Member
  Opgaafrol van die Kaap
  Opgaafrol van die Kaap
  Joost en Burgert verskyn bo-aan.

  Die kolomme lees as volg:
  Mannen / Vrouwen / Soonen / Dogteren / Knegten / Slaven / Slavinnen / Slaven kinderen - Jongges / Slaven kinderen - Meijsjes / Pistolen - paren / Wijngaard - stokke / Hoe lange Jaaren 't Land beseten / Tarwe gesaaijd - mudden /Tarwe gewonnen - mudden /
  Rogge gesaaijd - mudden / Rogge gewonnen - mudden / Gerst gesaaijd - mudden / Gerst gewonnen - mudden / Seijd geweer /
  Snaphanen en Carbijnen / Schapen / Varken Bokken en Geijten / Kalveren / Ossen / Paarden / Koeijen /
  Beroep Tussen 1696 en Mrt 1701  "Groene Kloof (971)", Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Landbouer en veeboer 
  Sensus 1697  [6
  • Joos en Burgert was in 1697 steeds vennote ("compagnons"), Hulle het in die opgaafrol verskyn met die volgende:
   1 vrou (Joost se vrou - Catharina Hendriksz Verburg)

   1 kneg
   2 slawe

   1 snaphaan (geweer)
   1 pistool
  • Rol: Household Member
  Sensus 1700  Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [7
  • Burgert het in 1700 in die Opgaafrol verskyn.

   Alhoewel Burgert in hierdie jaar nog nie getroud was nie, staan op die opgaafrol dat daar twee seuns in sy huishouding is. Burgert het egter geen seuns gehad in 1700 nie. Hy is in 1701 met Johanna Greeff getroud en sy eerste seun, Matthys, is in 1704 getroud.

   Waarskynlik word hier verwys na Joost se twee seuns - Burgert d'jonge en Hendrik, en dui dit daarop dat Joost en Burgert in dieselfde huis gewoon het.

   Verder verskyn die volgende op die opgaafrol:
   drie slawe
   drie perde
   20 beeste
   350 skape
   1 snaphaan (geweer)
   1 pistool
   1 degen (swaard)
  Ander 5 Des 1705 
  Visit from Landrost Starrenburg 
  • Journey of Landdrost Starrenburg in the year 1705: "We set out for the Cape, and this evening reached the property of Burchard Pieterszoon, where we remained until..."
  Beroep CA 1706  [8
  Skaapboer 
  • Op 3 Maart 1706 het hy 350 skape verkoop vir slagting.
  Sensus 1709  Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [9
  • In die 1709-opgaafrol verskyn Burgert met sy vrou Helena en vier kinders: 3 seuns (Matthys, Adam en Burgert) en 1 dogter (Susanna). Sien "Familie" onder vir meer inligting.

   Verder verskyn hy met die volgende:
   2 slawe
   1 slavin (moontlik Helena Siewerts)

   6 perde
   80 beeste
   800 skape
   4 varke
   4000 wingerdstokke

   5 mud gesaaide koring
   120 mud geoesde koring
   4 mud gesaaide rogge
   4 mud gesaaide gars
   50 mud geoesde gars

   1 snaphaan
   1 pistool
   1 degen
  Inventaris 3 Aug 1711  Cabo de Goede Hoop Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/2.54 
  • Rol:
  Eiendom Tussen Apr 1712 en 9 Jul 1720  "Coenradenberg (307)", Swartland, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  'n opstal 
  • Die plaas Coenradenberg is geleë tussen Hopefield en Koperfontein. (Sien ook internet skakel vir foto's)
  Coenradenberg- 02
  Coenradenberg- 02
  Coenradenberg- 01
  Coenradenberg- 01
  Coenradenberg- 03
  Coenradenberg- 03
  Inventaris 17 Jul 1712  Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/2.63 
  • Rol:
  Verkoopcedul 1 Nov 1712  Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC10/1.74 
  • Rol:
  Inventaris 6 Des 1712  Cabo de Goede Hoop Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/2.65 
  • Rol:
  Eiendom 1716  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [10
  Huis en erf in Tafelvallei 
  • Dit is nie duidelik wanneer Joost sy huis oorspronklik gekoop het nie, maar dit was waarskynlik dieselfde huis wat in 1720 aan Burgert behoort het - geleë in die Eerste Berg Dwarsstraat. Die straat is tans bekend as St. Georges Straat in Kaapstad.

   Dit is waarskynlik dat die gesin hier gewoon het, en nie op die plaas Ganzekraal nie. Joost en/of slaaf/kneg sou na die Ganzekraal gegaan het om met vee daar te wei.

   In 1716 het Joost sy huis aan Burgert verkoop. Die verkoper se naam word sonder voornaam gelys as Pietersz van Dijk, maar gesien dat die koper Burgert Pietersz van Dijk is, kan ons aanneem dat die verkoper Joost was. (Hulle was immers die enigste Pieterz van Dijks aan die Kaap.) Dit betref 'n huis en erf in Tafelvallei (die eiendom se naam word slegs gegee as H1), en was 0.035 morg oftwel sowat 300m2. Geen bedrag word genoem nie.

   Die transaksie is egter 'n bietjie raaiselagtig: want in 1718 word dieselfde eiendom (H1, 0.035 morg) weer verkoop deur Joost Pz van Dijk aan ene Christiaan Wynands/Wijnarts (prys: 5550 gulden. Hierdie is dieselfde persoon wat in Joost se boedelinventaris en vendurol as die huurder van Joost se huis verskyn. Christaan het 'n aanbetaling van 2700 gulden gedaan.

   Spekulasie: moontlik het Christiaan die huis gekoop, en daar gewoon terwyl hy dit afbetaal het (en was dit nog nie afbetaal teen Joost se dood nie).

   Die huis is weer na Burgert se dood deur sy skoonseun, Andries Mulder gekoop.

   Spekulasie: dit is moontlik dat Joost en Burgert se gesinne almal hier gewoon het - en dat die perseel uitgebrei is met 'n tweede erf en huis (wat sal verduidelik hoekom die eiendom se oppervlak in 1721 gegee word as 0,076 morg).
  Kaap de Goede Hoop 1760
  Kaap de Goede Hoop 1760
  Eerste Berg Dwarsstraat, tans St Georges Mall, word hier aangegee in geel. Die kaart dateer uit 1760, geel aangebring deur gebruiker.
  Inventaris 15 Jun 1718  Kaapstad, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/3.77 
  • Na Joost se dood is sy boedel deur sy broer geïnventariseer. Die inhoud gee 'n interessante kykie op die gesin se daaglikse lewe.

   Ten tye van sy dood het hy onder andere gehad:
   1 Hoogduyts Gebedeboekje

   1 slaaf: Anthony van Madagascar

   1 paard
   32 beeste
   1 kalwers

   1 snaphaan

   Sien die dokument vir die hele boedelinventaris.
  • Rol:
  Vendurol 17 Jun 1718  Cabo de Goede Hoop Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC10/2.2 
  • Hoekom is al Joost se besittings na sy dood verkoop? Dit is duidelik dat hy geen skuld gehad het ten tye van sy dood nie - enige skuld sou in sy boedelinventaris of vendurol gestaan het.

   'n Klein bietjie lig word hierop gewerp in "Household Inventories at the Cape" deur Carohn Cornell en Antonia Malan (2005).

   As Joost nie uitdruklik in sy testament Helena as die voog van sy kinders aangestel het nie (en dit is debateerbaar of hy het of nie), sou die Weeskamer sy eiendom verkoop het om vir sy kinders te sorg. (Helena kon wel aansoek doen om die voog van haar eie kinders te wees.)

   Die Weeskamer het nie fisies self vir die kinders gesorg nie, maar hulle by ander families geplaas. Klaarblyklik eers by familie of vriende van die familie wat gewillig was, of anders as huishulpe of vakleerlinge by ander burgers. Hulle sorg was deur die Weeskamer betaal en enige erfenis is dan ontvang met mondigwording (25 jaar).
  • Rol:
  Eiendom 17 Jun 1718  "Ganskraal (386)", Swartland, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Joost se opstal 
  • Hy koop sy oorlede broer Joost se opstal.
  Eiendom < 9 Jul 1720  "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [11
  Woonplek < 9 Jul 1720  St Georges Mall, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Eerste Berg Dwars Straat 
  • Verkort na Berg Straat, vir 'n kort tydperk Venus Straat, toe terug na Berg Straat en na 1830 genoem St. Georges Straat in Kaapstad.
  Sterf Tussen 3 Des 1720 en 11 Des 1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Inventaris 11 Des 1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/4.60 
  Eiendom 1721  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [12
  Verkoop van huis in Tafelvallei 
  • Hierdie huis is dieselfde eiendom (H1, eiendomsnommer 1174) wat Joost op een of ander manier aan beide Burgert en Christiaan Wijnants verkoop het. Alhoewel slegs die jaartal gegee word, is dit duidelik reeds na Burgert se dood (dit is ook as boedeltransaksie gemerk). Die eiendom verskyn egter nie in die boedelinventaris of vendurol nie.

   Pogings om die oorspronklike aktes op te spoor is gaande. Dit sal hopelik ook kan verklaar hoe die eiendom in grote verdubbel het - in 1716 was dit 0.035 morgen, in 1721 was dit 0.076 morgen.
  Vendurol 8 Jan 1721  Cabo de Goede Hoop Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC10/2.24 
  Inventaris 17 Jan 1721  "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC8/4.59 
  Vendurol 24 Feb 1721  "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  MOOC10/2.25 
  • 24-26 Februarie 1721
  Verwysingsnommer SV-PROG 2 
  Begrawe
  Burial Index
  Burial Index
  Notas 
  • Aldus die skeepsoldyboek is Burgert op:
   1720 9 Julij als vrijman aende Caep sonder testament
   te maeken, vrouw en kinderen van lastende, overleden.


   Maar, hy het wel deeglik 'n testament opgestel, op 11 Jun 1720 (CJ 2651). Die dokument is egter nooit geliasseer/gekopieer na die MOOC-reeks soos alle ander testamente nie. Waarom nie?

   En wat van die datum? Aldus Burgert se testament, het hy persoonlik op 3 Desember 1720 voor Hendrik Swellengrebel verskyn om die testament te wysig. Waarskynlik in lewende lywe, wat vraagtekens werp op die datum genoem in die skeepsoldyboek.

   Die sterfdatum is dus tans tussen 3 Desember 1720 en 11 Desember 1720, toe die eerste deel van sy boedel geïnventariseer is. Dit is opmerklik dat sy handtekening úíters bewerig was op die derde Desember - moontlik dat hy baie siek was?
  Persoons ID I565  Van Dyk-stamboom
  Laaste Opgedateer 26 Aug 2019 

  Vader Pieter Pietersz,   * Europa Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   Ja, datum onbekend 
  Familie-ID F224  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 1 Maria Matthysz Eali,   Ja, datum onbekend 
  Kinders 
   1. Maria Pietersz (Anna Maria) van Dyk,   5 Sep 1694, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   < 1723  (Ouderdom ~ 28 jare)
  Familie-ID F1561  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 2 Johanna Greeff,   7 Okt 1685, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   CA 3 Aug 1711, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  (Ouderdom ~ 25 jare) 
  Getroud 12 Feb 1701  Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek 
  Huwelik
  Huwelik
  Kinders 
   1. Susanna van Dyk,   * CA 1702, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   > 6 Mei 1768  (Ouderdom ~ 66 jare)
   2. Matthys van Dyk,   7 Sep 1704, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   Tussen 12 Jul 1712 en 11 Des 1720  (Ouderdom ~ 7 jare)
   3. Adam van Dyk,   * CA 1705,   Des 1737, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  (Ouderdom ~ 32 jare)
   4. Burgert van Dyk,   * CA 1708,   CA 6 Mei 1768, "Tafelvallei", Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  (Ouderdom ~ 60 jare)
   5. Tobias van Dyk,   * < 28 Jul 1711, Klein-Drakenstein, Paarl, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   17 Mei 1792  (Ouderdom > 80 jare)
  Familie-ID F388  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 3 Helena du Toit,   * < 8 Mei 1695, Paarl (Drakenstein), Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek,   > 1779, Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  (Ouderdom > 85 jare) 
  Getroud > Aug 1711  Kaap, Suid-Afrika Soek alle individue met gebeure by hierdie plek  [13, 14
  • Burgert se vorige vrou, Anna Greeff, se inventaris is op die 3de Augustus 1711 opgestel. Ons neem aan dat Burgert ná hierdie datum hertrou het. Dat Burgert en Helena wél getroud was, weet ons uit hul testament, waarin hulle as "egte luijden", d.w.s. 'n getroude paartjie, beskryf.
  Familie-ID F454  Groepsblad  |  Family Chart

 • Gebeurtenis Kaart
  Koppel aan Google MapsBeroep - Landbouer en veeboer - Tussen 1696 en Mrt 1701 - "Groene Kloof (971)", Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSensus - 1700 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 12 Feb 1701 - Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSensus - 1709 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - > Aug 1711 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - 'n opstal - Tussen Apr 1712 en 9 Jul 1720 - "Coenradenberg (307)", Swartland, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/2.63 - 17 Jul 1712 - Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsVerkoopcedul - MOOC10/1.74 - 1 Nov 1712 - Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Huis en erf in Tafelvallei - 1716 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Joost se opstal - 17 Jun 1718 - "Ganskraal (386)", Swartland, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - < 9 Jul 1720 - "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSterf - Tussen 3 Des 1720 en 11 Des 1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/4.60 - 11 Des 1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Verkoop van huis in Tafelvallei - 1721 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/4.59 - 17 Jan 1721 - "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsVendurol - MOOC10/2.25 - 24 Feb 1721 - "Leeuwenhoek", Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
   = Koppel aan Google Earth 

 • Fotos
  Van Dijk, Burgert Handtekening
  Van Dijk, Burgert Handtekening
  Soos verskyn op 'n kontrak.
  van dijk, burgert SV profielfoto3.jpg
  van dijk, burgert SV profielfoto3.jpg

  Geskiedenis
  Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap
  Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap
  Hoe kom dit dat die gegewens van Joost en Burgert in hierdie stamboom so sterk verskil van dít wat in die 1975-Geslagregister verskyn? Hierdie artikel beskryf die twee broers se koms na die Kaap, en die lewens en gesinne wat hulle daar gestig het.
  Van Dyk-stamvaders
  Van Dyk-stamvaders
  Kort beskrywing van die geskiedenis van die verskillende Van Dyk-stamvaders.

 • Bronne 
  1. [S50] TNG-gebruiker.

  2. [S45] SAF volume 1-20 (A-Ky), SAF 08:680.

  3. [S55] Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal 1686-1687, (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A74/level/file#c01:0.c02:8.c03:1.c04:1.c05:3.c06:0.c07:74.

  4. [S59] Resolusies van die Politieke Raad, accessed 9 Oct 2017), C.21 pp17-23.

  5. [S136] Opgaafrollen/Burgerlyste, column Bron: Familysearch.org; film 8105600, frame 00337, line https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJG-PSDL-P?i=336&cat=17063; FHL microfilm.

  6. [S143] Nationaal Archief, line Inventarisnummer: 4036 (Overgekomen brieven en papieren); 1696-1697, Eerste deel; Archiefinventaris: 1.04.02.

  7. [S136] Opgaafrollen/Burgerlyste, FHL microfilm.
   verkry van Gerda Pieterse

  8. [S87] Leibbrandt - Precis, The Defence of Willem Adriaan van der Stel ('Korte deductie') (Precis of the Archives of the Cape of Good Hope)   ed. H.C. V. Leibbrandt (Cape Town: W.A. Richards, 1897) bl.196-198.

  9. [S136] Opgaafrollen/Burgerlyste, FHL microfilm.
   verkry van Gerda Pieterse.

  10. [S137] Deed's Book, Part 1: 7, 86.

  11. [S137] Deed's Book, Part 1:98.

  12. [S137] Deed's Book, Part 1:9.

  13. [S56] KAB (Kaapse argiewe), "Anna Greef," 03.08.1711; Boedelinventaris, MOOC 8/2.54.

  14. [S56] KAB (Kaapse argiewe), "Burger Pieterssz: van Dijk; Helena du Toit," 11.06.1720; Testament, CJ 2651 ref 103.