Burgert Pietersz van Dyk, SV-Prog 2

Burgert Pietersz van Dyk, SV-Prog 2[1, 2, 3, 4]

Manlik 1665 - 1720  (~ 55 jare)

Persoonlike Inligting    |    Media    |    Bronne    |    Gebeurtenis Kaart    |    Almal    |    PDF

 • Naam Burgert Pietersz van Dyk 
  Agtervoegsel SV-Prog 2 
  Geboorte CA 1665  Isberg Find all individuals with events at this location 
  • Ons skat Burgert se geboorte as om-en-by 1665: soldate wat by die V.O.C. aangesluit het, was gemiddeld 24 jaar oud. Joost en Burgert het in 1686 aangesluit, wat 'n geskatte geboortedatum van 1662 gee. Ons het Joost as ouer broer aangeneem, omdat hy tradisioneel as sulks beskou word (eerste getrou en eerste gesterf).

   In verskeie rekords word hulle plek van herkoms as Isberg, IJsberg, Eijsenberg en ander variante gegee. Dit is nie noodwendig hul gebóórteplek nie, maar wel hoogs waarskynlik. Geen land of provinsie word egter genoem nie en daar is talle dorpies en gehuggies met sulke name in Europa en Skandinawië wat almal kandidate is.

   Sien ook onder-aan die bladsy, by Geskiedenis die artikel Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap. Daarin word uitgelê hoekom Burgert se geskiedenis hier so sterk verskil van die 1975-Geslagsregister.

   Vir verdere spekulasie oor die broers se herkoms, sien http://sastamboom.blogspot.com/search/label/van%20Dyk
  Geslag Manlik 
  Weermag Tussen 24 Mei 1686 en 28 Des 1690  [5
  Soldaat- V.O.C. 
  • Joost Pietersz. en Burgert Peterse het op 24 Mei 1686 by die V.O.C. aangesluit as soldaat, by die Kamer Amsterdam. Hulle het daardie selfde dag vertrek met die skip "Huis te Zilverstein" vanaf Texel, Nederland. Die skip was onderweg na Batavia (Indonesië), met 'n stop halverwege aan die Kaap.

   Soldate het in prinsipe geen take aan boord gehad nie, hulle was slegs daar om die Nederlandse vestiginge oorsee te bewaak en te verdedig. Hulle kon wel tydens die reis ingeset word as gevaar gedreig het. Daar was ook ten alle tye 'n soldaat voor die kajuit en voor die konstabel se kamer gestasioneer.

   Die broers het geen maandbrief gehad nie, dus het hulle niemand agtergelaat wat hulle nodig geag het om van hul loon uitbetaal te kry nie.

   Hulle het wel 'n skuldbrief gehad waarmee hulle self vooruitbetaal is.

   Sien hier vir meer inligting oor Texel en die V.O.C., verkry tydens 'n besoek daaraan in 2016: http://sastamboom.blogspot.com/2016/01/besoek-aan-texel-nederland.html

   Kliek gerus op die foto's hier onder om die soldyboekinskrywings in detail te sien, of besoek die volgende webblad vir 'n transkripsie en uitleg van die inhoud: http://sastamboom.blogspot.com/2016/10/die-vroegste-rekord-wat-ons-van-joost.html
  Joost Pietersz: van Isberg
  Joost Pietersz: van Isberg
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn.
  Joost Pietersz: van Isberg (2)
  Joost Pietersz: van Isberg (2)
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn folio 222b
  Burgert Peters v: Isberg
  Burgert Peters v: Isberg
  Skeepsoldyboek van Huis ten Zilversteijn f223a
  Burgert Peters v: Isberg
  Burgert Peters v: Isberg
  Skeepsoldyboek Huis ten Zilversteijn f223b
  Immigrasie 26 Sep 1686  Kaapkolonie, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [6, 7
  • Joost en Burgert het se seetog was vier maande, vanaf Texel na Cabo de Boa Esperança, oftwel Kaap die Goeie Hoop. Die gebruiklike term vir die vestiging was Cabo of die Kaap; die naam Kaapstad sou eers baie later gebruik word.

   Aan die Kaap het die broers nog tot 1690 vir die V.O.C. gewerk. In watse funksie, is nog nie ontdek nie. Moontlik as soldate wat die Kasteel of ander geboue moes bewaak, of hulle is moontlik as knegte uitgehuur aan van die vryburgers. Ongelukkig is die beskikbare V.O.C.-kontrakte in die Kaapse argiewe eers van 1691 af, dus is dit onwaarskynlik dat ons ooit sal leer wat die broers presies aan die Kaap gedoen het vóór hulle hul vryburgerskap gekry het.
  Burgerskap 28 Des 1690  Kaapkolonie, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [5, 6, 7
  Vryburger 
  • Joost en Burgert het op dieselfde dag hul vryburgskap van die VOC gekry en dit het hulle dus vrygestaan om vir hulself te gaan boer of 'n ambag te beoefen.

   'n Vryburger was nie onder kontrak van die VOC nie, en dus nie onderwerpe aan die sg. "Artikelbrief"nie, waarin die disipline en tug aan die VOC-manskappe opgelê is nie. Hulle was wel steeds onderworpe aan die "plakkate" en wetgewing wat die VOC uitgevaar het. Hulle was nie vry om te handel soos hulle wou nie - die VOC het die monopolie op die handelsware soos vee, graan en wyn beheer. Die owerheid aan die Kaap wás die VOC en alle mannelike vryburgers moes 'n eed afneem waarin hulle trou sweer aan die Nederlandse, Oost-Indiese en Kaapse owerheid.

   Vryburgerskap is deur die VOC as 'n voorreg gesien: Vryburgers wat hulle swak gedra, het die risiko geloop om as "onnut instrument" weggestuur te word.
  Beroep Vanaf 3 Apr 1691  Houtbaai, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [8
  Houtkapper in die "Compagnie se Bosch" 
  • Op Dinsdagoggend, 3 April 1691, het die Politieke Raad (die hoogste gesag van die VOC aan die Kaap de Goede Hoop) vergader. Die lede van die raad was dit eens dat 'n groot deel van die Raad al self benadeel is duer die "slordig en onordentlike" gekapte hout wat beskikbaar is - maar die hout is so sleg bewerk, dat dit nie bruikbaar is nie (dat dit voor die voete van die volk weggevoer moet word).

   Hierdie gebrek aan planke ens. daartoe sou lei dat huise, skure, stalle en ander nodige geboue, nie gebou sal kan word nie.

   Vir 'n geruime tyd al, het niemand aangebied om die gesaagde timmerhout teen vasgestelde pryse uit die Compagnie se bos te lewer nie. Daarom het Joost Pietersz en Borchard Pietersz van Isenberg, broers en vryburgers, woonagtig in die Kaapse distrik, hulle by die vergadering gemeld om toestemming te verkry om in die "Compagnie se bosch" in Houtbaai te gaan houtkap. Dit sou gebeur onder sekere voorwaardes en die kontrak sou vir vyf jaar wees en die hout sou te koop aangebied word aan die inwoners van die Kaapse distrik.

   Na "rijpe raadspleging" is eenstemmig besluit om aan Joost en Burgert se versoek te voldoen. Die kondisies en voorwaardes is as volg:

   1. Dat hulle vir 'n tydperk van vyf jaar, met ingang van vandag, toegelaat sal word om in die Compagnie se bos, in Houtbaai geleë, allerhande timmerhout mag kap, saag en bewerk, volgens hulle diskresie ("so sij des best te raade sullen werden").

   2. Om hierdie voorreg te behou, moet hulle jaarlik aan die Edele Compagnie honderd stuks planken lewer - elk 10 voet lank en ten minste 1 voet breed.

   3. As hulle hierdie voorreg verbeur, hulle jaarliks in die Compagnie se bos drieduisend jong eike bome moet plant (wat uit die Compagnie se "planterie" sal kom).

   4. Die pryse waarteen hulle die hout mag verkoop is deur die Raad vasgestel en die broers mag hierdie prys nie oorskry nie.

   Sien gerus die aangehegde PDF om die volledige transkripsie te lees, met dank aan die uitstekende span by TANAP.net, wat al die resolusies getranskribeer het en op hul webwerf beskikbaar stel.
  Resolusies van die Politieke Raad - 3 April 1691
  Resolusies van die Politieke Raad - 3 April 1691
  Transkripsie van die Politieke Raad se resolusie m.b.t. die toestsemming wat gegee is aan die broers "Joost en Borchard Pietersz" om hout te kap in Houtbaai.
  Beroep Tussen 1696 en Mrt 1701  Groenekloof, Kaapkolonie Find all individuals with events at this location  [9
  Landbouer en veeboer 
  • Burgert en 'n ander vryburger, Paul Heins, het beide omstreeks 1698 grond in die Groene Kloof in leenbruik gekry van Simon van der Stel en sy seun Willem Adriaan. Die grond was nie slegs as weiland vir vee bedoel nie, maar daar was ook verwag dat hulle die grond sal ploeg en gewasse sou aanbou. Hulle moes ook sorg vir die nodige geboue en krale.

   Henning Huysing het die besit of beheer van die grond in die Groene Kloof oorgeneem en het in April 1701 Burgert en Paul Heins beveel om die gebied te verlaat. As vergoeding is hulle 800 gulde aangebied, maar Burgert het gekant dat hul onkostes reeds 6000 gulde beloop het. Hulle het byna geen voorbereidings vir hul vertrek kon tref nie, met as gevolg dat die vee (wat hulle saam moes neem en waarvoor hulle onderweg nie genoeg weiveld kon kry nie) in groot getalle gevrek of afgedwaal het. Hulle het ook nie tyd gehad om hulle mielies te oes nie en die opbrengs wat dit hulle sou bring het hulle dus ook misgeloop.
  Sensus 1697  [10
  • Joos en Burgert was in 1697 steeds vennote ("compagnons"), Hulle het in die opgaafrol verskyn met die volgende:
   1 vrou (Joost se vrou - Catharina Hendriksz Verburg)

   1 kneg
   2 slawe

   1 snaphaan (geweer)
   1 pistool
  • Rol: Deel van huishouding
  Sensus 1700  Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [11
  • Burgert het in 1700 in die Opgaafrol verskyn.

   Alhoewel Burgert in hierdie jaar nog nie getroud was nie, staan op die opgaafrol dat daar twee seuns in sy huishouding is. Burgert het egter geen seuns gehad in 1700 nie. Hy is in 1701 met Johanna Greeff getroud en sy eerste seun, Matthys, is in 1704 getroud.

   Waarskynlik word hier verwys na Joost se twee seuns - Burgert d'jonge en Hendrik, en dui dit daarop dat Joost en Burgert in dieselfde huis gewoon het.

   Verder verskyn die volgende op die opgaafrol:
   drie slawe
   drie perde
   20 beeste
   350 skape
   1 snaphaan (geweer)
   1 pistool
   1 degen (swaard)
  Ander 5 Des 1705  [12
  Besoek van Landrost Starrenburg 
  • In Landdrost Starrenburg se ekspedisie in 1705, blyk hulle by Burgert se plaas (moontlik Coenradenberg?) langs te gegaan het onderweg terug. Johannes Starrenburg het van October tot Desember 1705 'n ekspedisie na die binneland onderneem, om met die Gonnemaas, Grigriquaas en Namacqua Hottentots te onderhandel.

   Saterdag den 5 dito [December]
   Marcheerden wy Kaapwaarts, en quamen op den avont op de plaats van Burchard Pieterszoon, daar wy bleven tot
   Sondag den 6 dito
   Dat ik Hartog met alle de manschap, vee, en bagagie na Visschershoek [aan die Dieprivier, ca 33° 47', 18° 33,5'] cours liet nemen, wyl ik den weg over Stellenbosch nam, alwaar ik des avonts in den donkeren aanquam.
  Beroep CA 1706  [13
  Skaapboer 
  • Op 3 Maart 1706 het hy 350 skape verkoop vir slagting. Hieruit kan ons aanneem dat hy 'n suksesvolle skaapboer was.
  Sensus 1709  Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [14
  • In die 1709-opgaafrol verskyn Burgert met sy vrou Helena en vier kinders: 3 seuns (Matthys, Adam en Burgert) en 1 dogter (Susanna). Sien "Familie" onder vir meer inligting.

   Verder verskyn hy met die volgende:
   2 slawe
   1 slavin (moontlik Helena Siewerts)

   6 perde
   80 beeste
   800 skape
   4 varke
   4000 wingerdstokke

   5 mud gesaaide koring
   120 mud geoesde koring
   4 mud gesaaide rogge
   4 mud gesaaide gars
   50 mud geoesde gars

   1 snaphaan
   1 pistool
   1 degen
  Sensus Jan 1711  Kaapstad, Kaapkolonie Find all individuals with events at this location  [15
  Adres:
  Opgaafrol 
  • Burgert Pietersz. v. Dijk, en vrou Anna Greef
   Mans: 1
   Vrouwen: 1
   Soonen: 3
   Dogters: 1
   Knegts: -
   Slaven: 2
   Slavinnen: 1
   Slaven jongetjes: -
   Slaven meijsies: -
   Paerden: 6
   Ossen: 30
   Koeijen: 30
   Kalven: 20
   Vaarsen: 10
   Schaapen: 800
   Varkens: 3
   Wijnstokken: 5000
   Leggers wijn: 1
   Hoe veel jaer 't land gehad: 12
   hoe veel jaer 't land besaeijt: 12
   Tarwe gesaeijt: 8
   Tarwe gewonnen: 25
   Brood en zaad koorn: 25
   Rogge gesaaijt: 1
   Rogge gewonnen: 0
   Brood en zaad koorn:
   Garst gesaeijt: 1
   Garst gewonnen: 8
   Zaad kooren: 8
   Snaphanen en Carbijns: 1
   Houwens en deegens: 1
   Pistoolen: 1
  Opgaafrol 1711 Cabo
  Opgaafrol 1711 Cabo
  Joost en Burgert verskyn redelik hoog aan die lys.
  Inventaris 3 Aug 1711  Cabo de Goede Hoop Find all individuals with events at this location  [16
  MOOC8/2.54 
  • Na Anna Greeff se dood is haar boedel geïnventariseer. Sien die bron vir die volledige inventaris.

   Die inventaris verwys onder meer na 'n plaas genaamd Leeuwenhok geleë aan die Paerdebergh, asook 50 beeste en 600 skape.
  • Rol: Inventariseerder
  Inventaris 17 Jul 1712  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [17
  MOOC8/2.63 
  • Na Matthijs Greef se dood is sy boedel geïnventariseer. Die vyf kinders van Anna Greeff en Burgert Pietersz van Dijk verskyn as erfgename.

   Sien die bron vir die volledige inventaris.
  • Rol:
  Eiendom Tussen 5 Okt 1712 en 9 Jul 1720  Swartland, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [18, 19
  Adres:
  Coenradenberg (307) 
  • Die plaas Coenradenberg is geleë tussen Hopefield en Koperfontein en bestaan steeds. Sien foto's.

   Die ou murasie wat tans daar is, word geskat as 'n eeu of wat ouer as die huidige (dog steeds antieke) plaashuis wat uit 1804 dateer. Daar is 'n kans dat Burgert dit opgerig het.

   Sien ook hierdie skakel vir 'n kaart waarop die plaas se grense verskyn. Dit is die huidige grense, maar sal nie of nouliks verskil met die oorspronklike grense:
   https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Qe5TDjEejmVLZKWzRBPbODNOVBg3Y-b2&hl=en&ll=-33.30884010060518%2C18.37474805000001&z=10

   (Kliek, na die kaart gelaai het, bo-links op die ikoon om die indeks van die kaarte te sien.)
  Coenradenberg- 02
  Coenradenberg- 02
  Coenradenberg- 01
  Coenradenberg- 01
  Coenradenberg- 03
  Coenradenberg- 03
  Verkoopcedul 1 Nov 1712  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [20
  MOOC10/1.74 
  • Op 1 November 1712 is sommige van Matthijs Greeff se eiendom verkoop tydens 'n vendusie. Die opbrengste sou verdeel word onder die erfgename (waaronder ook Burgert Pietersz. en Anna Greeff se vyf kinders - hulle het hulle oorlede ma se erfporsie gekry).

   Daarbenewens het Burgert ook die volgende op die vendusie gekoop:
   450 skape
   50 p:s skape (ek probeer nog uitvind waarna p:s verwys)
   1 p:s legger met wijn
   8 p:s kalwers
   15 p:s osse
   2 p:s osse met 'n kalf elk
   4 p:s koeie met 'n kalf elk

   1 slaaf genaamd Fontijn.
  • Rol:
  Inventaris 6 Des 1712  Cabo de Goede Hoop Find all individuals with events at this location  [21
  MOOC8/2.65 
  • Op 6 Desember 1712 het die Weesmeesters Matthijs Greeff se eiendom verdeel aan die erfgenamen.

   Burgert Pietersz van Dijk het namens sy kinders onvang:
   1 silwer beker (weegende 9:4 Rijkdsaalders)
   1 paar silwer broeksknope
   1 silwer tandstokkie
   1 paar goue knope

   Sien die bron vir die verdeling van die volledige inventaris.
  • Rol:
  Inventaris 15 Jun 1718  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [22
  MOOC8/3.77 
  • Na Joost se dood is sy boedel deur sy broer geïnventariseer. Die inhoud gee 'n interessante kykie op die gesin se daaglikse lewe.

   Ten tye van sy dood het hy onder andere gehad:
   1 Hoogduyts Gebedeboekje

   1 slaaf: Anthony van Madagascar

   1 paard
   32 beeste
   1 kalwers

   1 snaphaan

   Sien die bygevoegde PDF vir die hele boedelinventaris.
  • Rol:
  Van Dyk, Joost - Inventaris
  Van Dyk, Joost - Inventaris
  KAB MOOC 8/3.77
  Vendurol 17 Jun 1718  Cabo de Goede Hoop Find all individuals with events at this location  [23
  MOOC10/2.2 
  • Op 17 Junie 1718 is Joost se besittings op 'n openbare vendusie verkoop. Hoekom is al sy besittings na sy dood verkoop? Dit is duidelik dat hy geen skuld gehad het ten tye van sy dood nie - enige skuld sou in sy boedelinventaris of vendurol gestaan het.

   'n Klein bietjie lig word hierop gewerp in "Household Inventories at the Cape" deur Carohn Cornell en Antonia Malan (2005).

   As Joost nie uitdruklik in sy testament Helena as die voog van sy kinders aangestel het nie (en dit is debateerbaar of hy het of nie), sou die Weeskamer sy eiendom verkoop het om vir sy kinders te sorg. (Helena kon wel aansoek doen om die voog van haar eie kinders te wees.)

   Die Weeskamer het nie fisies self vir die kinders gesorg nie, maar hulle by ander families geplaas. Klaarblyklik eers by familie of vriende van die familie wat gewillig was, of anders as huishulpe of vakleerlinge by ander burgers. Hulle sorg was deur die Weeskamer betaal en enige erfenis is dan ontvang met mondigwording (25 jaar).

   Burgert het 'n aantal dinge daardie dag gekoop:
   een opstal gen:t e Ganse Craal in 't Swarte Land vir Rd:s 10 (Rd:s = Rijksdaalders)
   1 kist
   1 rol toebak
   1 karritje met 1 balijtje
   86 silvere knoopen

   Burgert van DIjk d'jonge het gekoop:
   1 kooper thee keetleltje en 1 kooper voetje

   Sien die PDF vir die volledige lys van items en kopers.
  • Rol:
  Van Dijk, Joost Pietersz. 1718 Vendurol KAB MOOC 10/2.2
  Van Dijk, Joost Pietersz. 1718 Vendurol KAB MOOC 10/2.2
  Eiendom 17 Jun 1718  Swartland, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [23
  Adres:
  Gansekraal 
  Eiendom 1716–1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [24
  Huis en erf in Tafelvallei 
  • Dit is nie duidelik wanneer Joost sy huis oorspronklik gekoop het nie, maar dit was waarskynlik dieselfde huis wat in 1720 aan Burgert behoort het - geleë in die Eerste Berg Dwarsstraat. Verkort na Berg Straat, vir 'n kort tydperk Venus Straat, toe terug na Berg Straat en na 1830 genoem St. Georges Straat in Kaapstad.

   Dit is waarskynlik dat die gesin hier gewoon het, en nie op die plaas Ganzekraal nie. Joost en/of slaaf/kneg sou na die Ganzekraal gegaan het om met vee daar te wei.

   In 1716 het Joost sy huis aan Burgert verkoop. Die verkoper se naam word sonder voornaam gelys as Pietersz van Dijk, maar gesien dat die koper Burgert Pietersz van Dijk is, kan ons aanneem dat die verkoper Joost was. (Hulle was immers die enigste Pieterz van Dijks aan die Kaap.) Dit betref 'n huis en erf in Tafelvallei (die eiendom se naam word slegs gegee as H1), en was 0.035 morg oftwel sowat 300m2. Geen bedrag word genoem nie.

   Die transaksie is egter 'n bietjie raaiselagtig: want in 1718 word dieselfde eiendom (H1, 0.035 morg) weer verkoop deur Joost Pz van Dijk aan ene Christiaan Wynands/Wijnarts (prys: 5550 gulden. Hierdie is dieselfde persoon wat in Joost se boedelinventaris en vendurol as die huurder van Joost se huis verskyn. Christaan het 'n aanbetaling van 2700 gulden gedaan.

   Spekulasie: moontlik het Christiaan die huis gekoop, en daar gewoon terwyl hy dit afbetaal het (en was dit nog nie afbetaal teen Joost se dood nie).

   Die huis is weer na Burgert se dood deur sy skoonseun, Andries Mulder gekoop.

   Spekulasie: dit is moontlik dat Joost en Burgert se gesinne almal hier gewoon het - en dat die perseel uitgebrei is met 'n tweede erf en huis (wat sal verduidelik hoekom die eiendom se oppervlak in 1721 gegee word as 0,076 morg).
  Kaap de Goede Hoop 1760
  Kaap de Goede Hoop 1760
  Eerste Berg Dwarsstraat, tans St Georges Mall, word hier aangegee in geel. Die kaart dateer uit 1760, geel aangebring deur gebruiker.
  Testament 11 Jun 1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [25
  • Op hierdie dag het Burgert Pietersz. van Dijk en Helena du Toit hulle gesamentlike testament opgestel.
  Van Dyk, Burgert 1720 Testament KAB CJ 2651 ref 103
  Van Dyk, Burgert 1720 Testament KAB CJ 2651 ref 103
  Eiendom < 9 Jul 1720  Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [26
  Adres:
  Leeuwenhoek 
  • Leeuwenhoek was Burgert se eie eiendom, en nie 'n plaas wat hy onder die erfpagstelsel gekry het nie. Die plaas was 60 morg, oftewel sowat 51,392 hektaar.

   Die plaas is na sy dood in 1721 deur sy swaer, Hendrik Greeff, gekoop vir 6425 Gulde.

   Dit is nog nie duidelik presies waar die plaas geleë was nie.
  Sterf 9 Jul 1720  [27
  • Aldus die skeepsoldyboek is Burgert op:
   1720 9 Julij als vrijman aende Caep sonder testament
   te maeken, vrouw en kinderen van lastende, overleden.

   Maar, hy het wel deeglik 'n testament opgestel, op 11 Jun 1720 (CJ 2651). Die dokument is egter nooit geliasseer/gekopieer na die MOOC-reeks soos alle ander testamente nie. Waarom nie?

   En wat van die datum? Aldus Burgert se testament, het hy persoonlik op 3 Desember 1720 voor Hendrik Swellengrebel verskyn om die testament te wysig. Waarskynlik in lewende lywe, wat vraagtekens werp op die datum genoem in die skeepsoldyboek.

   Die addendum is moeilik te verstaan en, indien dit 'n omstrede wysiging is, kan dit die raaisel help oplos.
  Sterfte Tussen 3 Des 1720 en 11 Des 1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [25
  • Burgert se sterfte is ietwat van 'n raaisel. Lank het ons sy sterfdatum gehad as 9 Julie 1720, na aanleiding van die inskrywing in die Huis te Silverstein se skeepsoldyboek:
   1720. 9 Julij als vrijman aan de Caap sonder testament te maaken, vrouw en kinderen nae latende overleden.

   Maar tog kan hierdie nie korrek wees nie, want Burgert het op 3 Desember 1720 weereens voor die klerk Hendrik Swellengrebel verskyn om sy testament van 11 Junie 1720 ongeldig te verklaar.

   Op 11 Desember 1720 is hy reeds oorlede en word sy boedel geïnventariseer.

   Ek het nog nie 'n ander geval teëgekom waar die boedel só vinnig na 'n persoon se afsterwe geïnventariseer is nie. Dit is moontlik dat Burgert baie siek was en verwag het om enige dag te sterf. Sy handtekening in sy testament is ook uiters bewerig geskryf. Ek kan nie verklaar hoekom hy sy eerste testament ongeldig verklaar het nie.

  Testament 3 Des 1720  [25
  • Burgert het op 3 Desember 1720 weereens voor die klerk Hendrik Swellengrebel verskyn om sy testament van 11 Junie 1720 ongeldig te verklaar. Hoekom hy dit nie gedoen het nie, is nie duidelik nie.

   (Transkripsie daarvan is by die inskrywing van 11 Junie 1720.)
  Inventaris 11 Des 1720  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [28
  MOOC8/4.60 
  • Op 11 Desember 1720 is van Burgert se boedel wat deel van sy Tafelvallei-huis vorm, geïnventariseer.

   Die inhoud daarvan bied genoeg vir die verbeelding om te kan indink hoe die gesin gelewe het. Anders as by die inventarisering van Joost se boedel, word daar nie genoem hoeveel kamers die huis het, en watter items waar gevind is nie. Dit is wel duidelik dat Burgert meer wel-af as Joost was.

   Sien die bygevoegde PDF vir die hele inventaris.

   'n Aantal interessante items, is byvoorbeeld:
   1 pruik
   1 ou skildery
   1 silwer tandestokkie
   3 beddens met ses bed kussings (matrasse, neem ek aan)
  Van Dyk, Burgert Pietersz. 1720 Inventaris
  Van Dyk, Burgert Pietersz. 1720 Inventaris
  KAB MOOC8/4.60
  Eiendom 1721  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [29
  Verkoop van huis in Tafelvallei 
  • Hierdie huis is dieselfde eiendom (H1, eiendomsnommer 1174) wat Joost op een of ander manier aan beide Burgert en Christiaan Wijnants verkoop het. Alhoewel slegs die jaartal gegee word, is dit duidelik reeds na Burgert se dood (dit is ook as boedeltransaksie gemerk). Die eiendom verskyn egter nie in die boedelinventaris of vendurol nie.

   Pogings om die oorspronklike aktes op te spoor is gaande. Dit sal hopelik ook kan verklaar hoe die eiendom in grote verdubbel het - in 1716 was dit 0.035 morgen, in 1721 was dit 0.076 morgen.
  Vendurol 8 Jan 1721  Cabo de Goede Hoop Find all individuals with events at this location  [30
  MOOC10/2.24 
  • Op 8 Januarie 1721 is Burgert se boedel wat deel gevorm het van sy Kaapse eiendom verkoop op vendusie. Soos ek verstaan is dit om die Weeskamer voldoende fondse te gee om vir sy kinders te kan sorg. (Burgert het sy testament, waarin hy die kinders se stiefma, Helena du Toit, as voog aanstel na sy dood, ongeldig verklaar.)

   Sien die aangehegde PDF vir die volledige transaksies. 'n Paar word hier onder uitgelig:

   Ene "Juffrouw van Dijk " het die volgende gekoop:
   1 asgraaf met vuurtang
   1 kapmes met yster "konvoor"
   2 ysterpotte
   12 "jatte" planke
   4 balke
   3 komberse
   1 "kadel"
   1 kis "met sijn bollen"

   Hierdie was moontlik sy dogter Susanna van Dyk. Haar man, Andries Mulder, verskyn ook as een van die kopers. 'n Ander moontlikheid is sy ander dogter, Maria.
  Van Dijk, Burgert Pietersz. 1721 Vendurol
  Van Dijk, Burgert Pietersz. 1721 Vendurol
  KAB MOOC 10/2.24
  Inventaris 17 Jan 1721  Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [31
  MOOC8/4.59 
  Adres:
  Leeuwenhoek 
  • Op 17 Januarie is Burgert se eiendom op die buitenpost den Leeuwenhoek geïnventariseer.

   Sien die PDF vir die volledige inventaris. As mens kyk na die groot hoeveelheid bruikbare items (byvoorbeeld borde, ens.) dan wil dit voorkom asof die gesin/familie in 1720 hier woonagtig was.

   'n Paar items word uitgelig:
   1 plaats gelegen aan de kleijne Paerde Berg gent: den Leeuwehoek
   1 opstal gelegen in 't Swarteland gen:t Coenraats Bergh

   1 tin soutvaatjie
   1 tin mosterpot
   1 tin "trek"-pot
   4 geraamde "prentjes"


   484 skape
   189 beeste
   9 perde
  Van Dijk, Burgert Pietersz 1721 Inventaris te Leeuwenhoek
  Van Dijk, Burgert Pietersz 1721 Inventaris te Leeuwenhoek
  Vendurol 24 Feb 1721  Drakenstein, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [32
  MOOC10/2.25 
  Adres:
  Leeuwenhoek 
  • Burgert se eiendom op den Leeuwenhoek is van 24-26 Februarie 1721 tydens vendusie verkoop. Sien die PDF vir al die transaksies. 'n Aantal word hier onder uitgelig.

   Burgert van Dijk de jonge:
   1 partij teer putsen en smeer potten

   Burgert van Dijk (moontlik Joost se seun?)
   12 jate planken
   3 vaten

   Juffrouw van Dijk
   1 ijsere schroef
   1 paert
   1 bed
   1 bed
   1 peuluw met 2 kussens
   1 peuluw
   1 peuluw
   5 kussens
   2 kussens
   2 kussens
   1 ledikant
   [bed se raamwerk]
   1 vierkante tafel
   1 bennetje, 1 blikke tee bus, 6 vorken, een sout vat en een kommetje
   1 tee bak met wat teegoet
   1 ijsere pot met een schoorsteen ketting
   1 ijsere pot met een schoorsteen ketting
   1 mans slaef gen:t Aren
   1 mans slaef gen:t Javaen
  Van Dijk, Burgert Pietersz 1721 Vendurol
  Van Dijk, Burgert Pietersz 1721 Vendurol
  KAB MOOC 10.2.25
  Naam Burgert Peterse  [5
  Naam Burgert Pietersz van Dijk 
  Begrawe
  Burial Index
  Burial Index
  Notas 
  • Burgert en sy broer Joost het aanvanklik nie van Dyk as van gebruik nie, maar slegs hulle patroniem Pieterse, ook geskryf Peterse of Pietersz. Joost het wel vir 'n wyle in die 1690's geëksperimenteer met van IJsberg (wat ook weer op allerhande wyses geskryf is). Dit was eers rond 1699 wat die broers begin het om byvoorbeeld in dooprekords die van van Dijk náás hul patroniem te gebruik. Vermoedelik is dit om hulle as familie te identifiseer en te onderskei van die baie ander, onverwante Pieterse aan die Kaap.

   Burgert het nie kon skryf nie. Kontrakte is aanvanklik met 'n kruis onderteken, maar later met die letters B P, aanvanklik eers huiwerig en bewerig, maar later meer selfversekerd.

   Burgert word tradisioneel as die jonger broer beskou, omdat hy ná Joost getrou en kinders gekry het. Dit was egter vóór sy verhouding met Maria Matthijsen (en hul buite-egtelike kind saam) aan die lig gekom het. Ons hou egter die benommering van Burgert as tweede stamvader, ná Joost, aan.
  Persoons ID I565  Van Dyk-stamboom
  Laaste Opgedateer 26 Apr 2021 

  Vader Pieter Pietersz,   * Europa Find all individuals with events at this location,   Ja, datum onbekend 
  Familie-ID F224  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 1 Maria Matthysz Eali,   Ja, datum onbekend 
  Getroud CA 1694  Kaapkolonie, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location 
  • Burgert en Maria Matthysz. was nooit getroud nie, maar die sagteware bied nie 'n opsie om 'n buite-egtelike verhouding as gebeurtenis te skep nie.

   Hierdie verhouding kom nie voor in die 1975-register nie en is ontdek tydens 'n soektog na die "suster" van die twee broers waarvan die 1975-register melding maak. Hierdie soektog word onder in detail beskryf in die artikel "Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap" (sien Geskiedenis, onder).

   Om dit kortliks te beskryf: Maria Matthysz. was 'n geskeide vrou wat vir Burgert gewerk het as huishoudster in die 1690's. In die tydperk het sy 'n dogter gehad, ook genaamd Maria, wat op 5 September 1694 gedoop is. Maria Matthysz. se gewese man, Johannes Rijckman, is reeds in 1691 oorlede, so hy kon nie die vader gewees het nie.

   Maria (die dogter) het deur die lewe gegaan as Maria Eal/Eali en het in 1714 met Johannes Bastiaanse getrou. In een dokument wat na haar en haar man verwys, word sy Maria Elij genoem, maar in hul huweliksinskrywing verskyn sy met die van van Dijk.

   Die waarskynlikste verduideliking is dat Burgert haar biologiese pa was, wat haar erken het en toestemming gegee het om die van Dyk-familienaam te gebruik toe sy volwassenheid bereik het/wou trou het.

   Maria Matthijsz. is in 1697 oorlede. Burgert het haar boedel geïnventariseer (iets wat gewoonlik deur 'n familielid of vriend van die familie gedoen is).
  Kinders 
   1. Maria Pietersz van Dyk,   5 Sep 1694, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   < 1723  (Ouderdom ~ 28 jare)
  Familie-ID F1561  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 2 Anna Greeff,   7 Okt 1685, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   CA 3 Aug 1711, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 25 jare) 
  Getroud 12 Feb 1701  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [33
  • den selven dato [den 12 feb 1701]
   Burgert Pieterse Van Dijk, met Joanna Greef
  Huwelik
  Huwelik
  Van Dijk, Burgert Pietersz. x Greeff, Anna
  Van Dijk, Burgert Pietersz. x Greeff, Anna
  Huwelik te Stellenbosch
  12.02.1701
  Kinders 
   1. Susanna van Dyk,   * CA 1702, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   > 6 Mei 1768  (Ouderdom ~ 66 jare)
   2. Matthys van Dyk,   7 Sep 1704, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   Tussen 12 Jul 1712 en 11 Des 1720  (Ouderdom ~ 7 jare)
   3. Adam van Dyk,   * CA 1705,   Des 1737, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 32 jare)
   4. Burgert van Dyk,   * CA 1708,   CA 6 Mei 1768, "Tafelvallei", Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 60 jare)
   5. Tobias van Dyk,   28 Jun 1711, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   17 Mei 1792  (Ouderdom ~ 80 jare)
  Familie-ID F388  Groepsblad  |  Family Chart

  Familie 3 Helena du Toit,   * < 8 Mei 1695, Paarl, Wes-Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   > 1779, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  (Ouderdom > 85 jare) 
  Getroud > Aug 1711  Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [34, 35
  • Burgert se vorige vrou, Anna Greeff, se inventaris is op die 3de Augustus 1711 opgestel. Ons neem aan dat Burgert ná hierdie datum hertrou het. Dat Burgert en Helena wél getroud was, weet ons uit hul testament, waarin hulle as "egte luijden", d.w.s. 'n getroude paartjie, beskryf.
  Familie-ID F454  Groepsblad  |  Family Chart

 • Gebeurtenis Kaart
  Koppel aan Google MapsBeroep - Houtkapper in die "Compagnie se Bosch" - Vanaf 3 Apr 1691 - Houtbaai, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSensus - 1700 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 12 Feb 1701 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSensus - 1709 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - > Aug 1711 - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/2.63 - 17 Jul 1712 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsVerkoopcedul - MOOC10/1.74 - 1 Nov 1712 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/3.77 - 15 Jun 1718 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Huis en erf in Tafelvallei - 1716–1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsTestament - 11 Jun 1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSterfte - Tussen 3 Des 1720 en 11 Des 1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/4.60 - 11 Des 1720 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Verkoop van huis in Tafelvallei - 1721 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
   = Koppel aan Google Earth 

 • Fotos
  Van Dijk, Burgert Handtekening
  Van Dijk, Burgert Handtekening
  Soos verskyn op 'n kontrak.
  van dijk, burgert SV profielfoto3.jpg
  van dijk, burgert SV profielfoto3.jpg

  Geskiedenis
  Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap
  Joost en Burgert van Dyk: hul koms en lewe aan die Kaap
  Hoe kom dit dat die gegewens van Joost en Burgert in hierdie stamboom so sterk verskil van dít wat in die 1975-Geslagregister verskyn? Hierdie artikel beskryf die twee broers se koms na die Kaap, en die lewens en gesinne wat hulle daar gestig het.
  Van Dyk-stamvaders
  Van Dyk-stamvaders
  Kort beskrywing van die geskiedenis van die verskillende Van Dyk-stamvaders.

 • Bronne 
  1. [S50] TNG-gebruikers (VAN DYK-register).

  2. [S45] SAF volume 1-20 (A-Ky), SAF 08:680.

  3. [S467] South Africa, Dutch Reformed Church Registers, 1660-1970, http://www.myheritage.com/research/collection-30050/south-africa-dutch-reformed-church-registers-1660-1970?s=55126401&itemId=199612-F&action=showRecord&indId=individual-55126401-1500152.

   Burgert Pieterz Van Dyk
   Baptism: Sep 7 1704 - Cape Town, Cape Of Good Hope, South Africa
   Father: Burgert Pieterz Van Dyk
   Mother: Anna Greef
   Child: Matthijs Van Dyk
   Entry Number: 36
   GS Film number: 2214107
   Digital Folder Number: 4322620
   Image Number: 00027  4. [S467] South Africa, Dutch Reformed Church Registers, 1660-1970, http://www.myheritage.com/research/collection-30050/south-africa-dutch-reformed-church-registers-1660-1970?s=55126401&itemId=4509-F&action=showRecord&indId=individual-55126401-1500152.

   Burgert Pietersz Van Dijk
   Baptism: June 28 1711 - Cape Town, Cape Of Good Hope, South Africa
   Father: Burgert Pietersz Van Dijk
   Mother: Anna Greef
   Child: Tobias Van Dijk
   GSFilm number: 2214107
   Digital Folder Number: 4322620
   Image Number: 00086  5. [S55] Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal 1686-1687, (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A74/level/file#c01:0.c02:8.c03:1.c04:1.c05:3.c06:0.c07:74.

  6. [S55] Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal 1686-1687, (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A.
   (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A

  7. [S55] Huis te Zilverstein: Grootboek en journaal 1686-1687, (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A.
   (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A
   (http://www.gahetna.nl/); folio 222; http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/voc/eadid/1.04.02/wollig/uit/unitid/5342/volledige-tekst/aan/gebruikersinbreng/aan/aantal/20/node/c01%3A0.c02%3A8.c03%3A1.c04%3A1.c05%3A3.c06%3A0.c07%3A

  8. [S59] Resolusies van die Politieke Raad, accessed 9 Oct 2017), C.21 pp17-23.

  9. [S356] Leibbrandt: Defence of Willem Adriaan van der Stel, p.184-185.

  10. [S143] Nationaal Archief (NEDERLAND), line Inventarisnummer: 4036 (Overgekomen brieven en papieren); 1696-1697, Eerste deel; Archiefinventaris: 1.04.02.

  11. [S136] Opgaafrollen/Burgerlyste, FHL microfilm.
   verkry van Gerda Pieterse

  12. [S357] Valentijn: Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope, II: 54.

  13. [S87] Leibbrandt - Precis, The Defence of Willem Adriaan van der Stel ('Korte deductie') (Precis of the Archives of the Cape of Good Hope)   ed. H.C. V. Leibbrandt (Cape Town: W.A. Richards, 1897) bl.196-198.

  14. [S136] Opgaafrollen/Burgerlyste, FHL microfilm.
   verkry van Gerda Pieterse.

  15. [S468] Nationaal Archief - VOC, 4065 1710 - 1711 [1711, 1712]. Tweede deel 1710 - 1712: NL-HaNA_1.04.02_4065_0286.
   Finding aid
   1.04.02 Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811)
   Inventory number
   4065 1710 - 1711 [1711, 1712]. Tweede deel 1710 - 1712
   Filename
   NL-HaNA_1.04.02_4065_0286
   Canonical URL
   https://www.nationaalarchief.nl/en/research/archive/1.04.02/invnr/4065/file/NL-HaNA_1.04.02_4065_0286
   Rights
   CC0

  16. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Anna Greeff; Boedelinventaris; 3 August 1711; MOOC 8/2.54.
   Reference no.: MOOC8/2.54

   Testator(s):
   Anna Greef

   3 Augustij 1711

   Inventaris en taxatie der goederen, soo roerende als onroerende, naergelaten en met 'er dood ontruijmt bij Anna Greef ten voordeele van haer naergelate man Burgert Pietersz van Dijk ter eenre, en haer vijf naergelatene minderjarige kinderen ter andere zijde

   ƒ
   Een plaets geleegen aen de Paerdebergh, genaemt Leeuwenhok 1600
   50 beesten a 5 rd:rs jeder 750
   600 schapen a 1/2 rd:rs jeder 900
   9 paerden a 7 rd:rs jeder 189
   3 slaven a 60 rd:rs jeder 540
   1 slavin 150
   2 wagens 200
   1 ploegh en egh 25
   picken, graven, schoppen, etc:a 20
   1 legger en 2 mompijpen 27
   1 cadel met 1 bultsak 20
   2 tinne schootels en 6 borden 12
   2 rakjes 3
   2 ijsere potten 6
   2 water emmers 3
   1 tafel 3

   Aan de Caeb
   ƒ
   d helft van een woonhuijs 2500:--:--
   1 leedikant met 1 bultsak 50:--:--
   1 kas 60:--:--
   1 cadel met 1 bultsak 20:--:--
   9 stoelen 18:--:--
   6 silvere leepels 18:--:--
   4 rakjes 6:--:--
   2 tinne schootels 5:--:--
   6 porsselijne tafelborden 2:--:--
   6 tinne tafelborden 2:--:--
   1 spiegel 3:--:--
   2 kisten 12:--:--
   2 tafels 9:--:--
   2 ijsere potten 6:--:--
   1 asschop, tangh en 4 testen 4:--:--
   van den burger Pauwel Heijns 1022:8:--
   van Arij van Jaersvelt 50:--:--
   van Frederik Delits 180:--:--
   van Hendrik Hagedoorn 60:--:--
   van restant der erffenis van mijn schoonvader dat mij nog competeert 2153:13:12
   Somma ƒ10630:1:12

   Lasten des boedels als
   ƒ
   aan de timmerman voor 't maken van twee poorten op mijn erf en een doodkist 83:--:--
   aan de smit Coert Gerritsz Piper 155:10:--
   aan de wagenmaker voor een wagen 100:--:--
   aan de Caebse Diaconije 300:--:--
   aan de Weescamer 800:--:--
   Somme ƒ1430:10:--
   't provenue des boedels 10630:1:12
   Lasten des boedels 1438:10:--
   Rest suijver voor den gemeenen boedel ƒ9191:11:12

   Aldus opgegeeven en onder presentatie van eede van niets ter qauder trouwe agtergehouden te hebben, overgeleevert aen d' E:E: Weesm:ren deeser steede op den 3 Augustij 1711

   Dit is 't BP merk van Burgert Pietersz van Dijk

  17. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Matthijs Greef; Staat en inventaris; 12 July 1712; MOOC 8/2.63.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/2.63


  18. [S358] Elsenburg Cape Farm Mapper, https://gis.elsenburg.com/apps/cfm/?sl=&x=2041266.56&y=-3908846.64&z=12&bm=hybrid.

  19. [S367] Coenradenberg - VVSA.

  20. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Mattijs Greef; Verkoopcedulle; 1 January 1712; MOOC10/1.74.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC10/1.74

  21. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Mattijs Greef; Staat en inventaris; 6 December 1712; MOOC 8/2.65.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/2.65

  22. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Joost Pietersse van Dyk; Inventaris; 15 June 1718; MOOC 8/3.77.
   Getranskribeer deur die TANAP-span: Fiona Clayton, Kobus Faasen, Erika van As, Helena Liebenberg, Annemarie Krzesinski, Illona Meyer en Maureen Rall

   http://www.tanap.net/content/activities/documents/Orphan_Chamber-Cape_of_Good_Hope/index.htm

   Transkripsie:
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/3.77

  23. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Joost Pietersse van Dyk; Vendurol; 17 June 1718; MOOC 10/2.2.
   Getranskribeer deur die TANAP-span: Fiona Clayton, Kobus Faasen, Erika van As, Helena Liebenberg, Annemarie Krzesinski, Illona Meyer en Maureen Rall

   http://www.tanap.net/content/activities/documents/Orphan_Chamber-Cape_of_Good_Hope/index.htm

   Transkripsie:
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC10/2.2

  24. [S137] Deed's Book, Part 1: 7, 86.

  25. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Burgert Pieterssz. van Dijk; Testament; 1720; CJ. 2651 ref 103.

  26. [S137] Deed's Book, Part 1:98.

  27. [S468] Nationaal Archief - VOC, 1.04.02 Inventarisnr 5342 folio 223.

  28. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Burgert Pietersz: van Dijk; Inventaris; 11 December 1720; MOOC 8/4.60.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/4.60

  29. [S137] Deed's Book, Part 1:9.

  30. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Burgert Pieterse van Dijk; Vendurol; 8 January 1721; MOOC 10/2.24.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC10/2.24

  31. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Burgert Pietersz van Dijk; Inventaris; 1721; MOOC 8/4.59.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/4.59

  32. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Burgert Pieterse van Dijk; Vendurol; 24 February 1721; MOOC 10/2.25.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC10/2.25

  33. [S366] eGGSA Stellenbosch Huwelike, http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/stellenbosch-ngk/marriages-1689-to-1788.

  34. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), "Anna Greef," 03.08.1711; Boedelinventaris, MOOC 8/2.54.

  35. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), "Burger Pieterssz: van Dijk; Helena du Toit," 11.06.1720; Testament, CJ 2651 ref 103.