Notas


Resultate 51 tot 100 van 8,165

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 164» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
51 "begraven op kerkhof" van Dyk, Petrus Johannes (I1385)
 
52 "Bejaarde perzonen" Rohrman, Jan (I3600)
 
53 "Bejaarde perzonen" Wagenaar, Martha Dorothea (I18649)
 
54 "Brouwers Cloof", geleegen aan de Kleijne Paarde Berg volgens
transport de dato 13 August:s 1768 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
55 "Cold Veld" van der Merwe, Jacob (I4850)
 
56 "Darling Straat" van Dyk, Catharina Johanna Elizabeth (I1936)
 
57 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Kruger, Frederick Jacobus (I11489)
 
58 "Deodasstraat 32, Loemursun" van Dyk, Maria Margaretha (I11488)
 
59 "Die gedrang was so groot om die eerste by die Generaal te kom, dat ek die matrone onderste bo geloop het." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
60 "Died at Kokstad" van Dyk, Jacob Jacobus (I6017)
 
61 "Died at the residence of Johan Wilhelm Woudberg" Stoffberg, Johanna Elizabeth Maria (I2620)
 
62 "Dood by die huis van Willem van Heerden in Cradock" van Dyk, Klaas Peters (I3604)
 
63 "Drayton" van Dyk, Petrus Johannes (I1078)
 
64 "Drayton" de Kock, Joseas Servaas (I11221)
 
65 "Een dag het die Kakies ons gejaag van die more af van Kliprivier by Rodepoort tot die aand om ses uur toe was ons by Sesmyl Spruit naby Pretoria. Hulle het ons nie rus gegee nie.

Toe was daar 'n sekere Mnr. C. Meyer wat in gespring het, en hy het die Engelse so geskiet en verjaag dat hy toe weer die span osse teruggekry het, alhoewel die meel toe verbrand was.

Daar was so baie gebeurtenisse dat dit 'n lang tyd sal neem om alles te vertel. Daar was ook nog die baie vrouens en kinders wat in die kamp dood is, daie die waens nie alger kon weg ry nie toe het ek nog gehelp om die lyke weg te dra na die grafte toe." 
van Dyk, Sarel Johannes (I5073)
 
66 "Een plaets geleegen aen de Paerdebergh, genaemt Leeuwenhok" Greeff, Johanna (I1017)
 
67 "Ek en my buurvrou Koba du Preez was besig om vetkoek te bak, toe daar weer 'n paer waens "kakies" verbygaan. Ek wonder of hulle weer vrouens gaan haal. "Buurvrou" sou jy dan miskien dink dat die vrouens vas gemaak is." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
68 "Found dead in the Public Road"
KAB MOOC 6/9/198 7048 (1883) 
van Dyk, Jurie Johannes (I196)
 
69 "Found dead in the Public Road" van Dyk, Jurie Johannes (I196)
 
70 "Gedood in 'n lorrie ongeluk, deur die omval van 'n lorrie" van Dyk, Andries Nicolaas Christiaan (I2255)
 
71 "Gedood in 'n lorrie ongeluk, deur die omval van 'n lorrie" van Dyk, Andries Nicolaas Christiaan (I2255)
 
72 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Joseph (I1199)
 
73 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Sybrand Johannes (I1582)
 
74 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Frans Johannes Snr. (I1583)
 
75 "had seen to his surprise that he had been put down as having won 520 muids of wheat; this is a mistake; he had won only 120 muids, and prays that the returns may be corrected accordingly." (Die "won" verwys na sy oes se opbrengs.) 1 muid is rofweg gelykaan die inhoud van 'n vaatjie. van Dyk, Burgert (I1018)
 
76 "He was an officer in the Boer War, and later became head of the C.I.D." van Dyk, Joseph Louis (I6195)
 
77 "heden met allestatie overgekomen uit het Zwartland gedagt. 11 November 1798" van Dyk, Maria Magdalena (I1241)
 
78 "heden met allestatie overgekomen uit het Zwartland gedagt. 11 November 1798" de Waal, Arend (Corneliszoon) (I1261)
 
79 "Hermanus Bay near Gans Bay" van Dyk, Coenraad Johannes Jacobus (I2310)
 
80 "His residence farm Grootvallei, Marico" van Dyk, William (I6198)
 
81 "Hoofstraat 20" by man se inskrywing in 1984 kieserlys Lange, Donald Basil (I13710)
 
82 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Jacoba Magarietha (I13709)
 
83 "Hy het as jong man blykbaar uit Graaff-Reinet Middelburg, Tvl toe getrek op sy eie." Vermaak, Stephanus (I4557)
 
84 "In car in front of Klerksdorp Hospital" Lees, William Louis (I32)
 
85 "Inflomasie as gevolg van gewas aan groot derm" van Dyk, Maria Magdalena (I696)
 
86 "Inflomasie in longe" van Dyk, Francina (I3064)
 
87 "Killed by falling from a wagon between Caledon and Harwegsrivier" van Dyk, Coenraad Adolf (I1170)
 
88 "Komgha St Paul's Anglican Church Cemetery" van Dyk, Soldaat J. (I14705)
 
89 "Lange Valleij" geleegen tusschen de Parel Diamant en de
Schinderkuijl, volgens transport de dato 17 September 1756 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
90 "Maitland No.2 Cemetary" van Dyk, Hendrik Andries Willem (I3370)
 
91 "met Attestatie tot ons overgekomen van Drakenstein gedagt. 12 Maart 1781" van Dyk, Catharina Hillegonda (I1243)
 
92 "met Attesthatie tot ons overergekomen van Drakenstein gedagt. 9 July 1773" van Dyk, Geesje (I1239)
 
93 "met attesthatie tot ons overgekomen van Middelburg gedagt: den 7 November 1789" van Dyk, Evert Blankebiele SV-PROG4 (I3591)
 
94 "Nog in huis by vader" van Dyk, Jacques Gideon (I4931)
 
95 "on the fark Chaw, dist. Kuruman, now Vryburg" van Dyk, Petrus Arnoldus Jacobus (I2901)
 
96 "onecht"
NG Kerk (In de Groote Kerk) 
van Dyk, Sara Philida Maria (I4225)
 
97 "onecht"
NGK
Getuies: Johannes Gerhardus SWART & Luytji SWART 
van Dyk, Johannes Andries (I1144)
 
98 "onecht"
NGK 
van Dyk, Maria Elizabeth (I9461)
 
99 "onecht"
Vygeboomfontein 
van Dyk, Maria Cornelia (I10638)
 
100 "onecht"
Willem is gedoop op dieselfde dag as wat sy ouers getrou het op 22 Januarie 1903. 
van Dyk, Willem Johannes (I15)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 164» Volgende»