Notas


Resultate 1 tot 50 van 7,264

      1 2 3 4 5 ... 146» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
1 VAN DYK, Private, JOHN JAMES CHRISTOPHER, 14709. 1st Regt. South African Infantry. Died at sea, en route  to South Africa, on "Cawdor Castle," 10th January 1919. Age 38. Husband of Aletta Catherina Van Dyk, of 58, St., Turffontein, Johannesburg. van Dyk, Private John James Christopher (I6999)
 
2 Cyril Joseph Wilcocks * Chievely, Plymouth, Engeland
6.3.1880  Plymouth, England 15.3.1880 a. 1900 aan boord
Galatea † Kroonstad 16.10.1916 s.v. Horace Stone Wilcocks
en Caroline Elizabeth Jammett x Kimberley 14.7.1904 Aletta
Johanna Elizabeth VAN DIJK * 8.6.1884  Dutoitspan
21.12.1884 † Kroonstad 21.10.1918, verpleegster d.v. Petrus
Johannes Burgers van Dijk en Christina Magdalena Jacoba
van Zyl 
Wilcocks, Cyril Joseph (I9127)
 
3 Methodiste Kerk Familie F3837
 
4 Nieuwe Kerk
SAG vol 12 (So-Sz) bl.120 
Familie F1845
 
5 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Vorster, Willem Carel Stephanus (I3986)
 
6 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F6495
 
7 ...ook De Rust, George & Malmesbury de la Bat, Cecilia Maria (I5822)
 
8 'n Groot "dankie" aan John Wilmer, wat die Essequebo-Demerary-koerante getranskribeer het en aanlynbesikbaar gestel het. Asook aan Peter Gundry, wat Cornelis se Britse testament opgespoor het. van Dijk, Cornelis (I14322)
 
9 " Asks for a cattle farm situated at the "Klipheuvel"in "Het Zwarte Land", which he and the widow of the late Hendrik Greeff, held on loan in partnership. The widow having abandoned her portion, he wishes to have the whole in freehold, and is prepared to pay the annual recognition of Rds. 24, as well as a purchase amount of Rds. 80. (Diagram annexeds, showing that the place's name is "Lucasfontein".) (No. 101.)" van Dyk, Burgert Christiaan (I1019)
 
10 "#1 Rooivlei. Mother M C van Dyk" van Dyk, Marthalina Catharina (I14730)
 
11 "7e Nov. Jan Barentse Sieker, met Anna Van dijk"

Dit is waarskynlik hierdie inskrywing wat die samesteller van die 1975-geslagregister laat dink het dat Anna 'n familielid van Joost en Burger is. 
Familie F5278
 
12 "Agter Paarl" van Dyk, Joachim Andreas Jentze (I2621)
 
13 "At the house of their son Michiel B van Dyk" van Dyk, Johanna Catharina (I201)
 
14 "Bara Hospitaal" van Dyk, Valerie Gladys (I16178)
 
15 "begraven op kerkhof" van Dyk, Petrus Johannes (I1385)
 
16 "Brouwers Cloof", geleegen aan de Kleijne Paarde Berg volgens
transport de dato 13 August:s 1768 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
17 "Cold Veld" van der Merwe, Jacob (I4850)
 
18 "Darling Straat" van Dyk, Catharina Johanna Elizabeth (I1936)
 
19 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Kruger, Frederick Jacobus (I11489)
 
20 "Deodasstraat 32, Loemursun" van Dyk, Maria Margaretha (I11488)
 
21 "Died at the residence of Johan Wilhelm Woudberg" Stoffberg, Johanna Elizabeth Maria (I2620)
 
22 "Dood by die huis van Willem van Heerden in Cradock" van Dyk, Klaas Peters (I3604)
 
23 "Drayton" van Dyk, Petrus Johannes (I1078)
 
24 "Drayton" de Kock, Joseas Servaas (I11221)
 
25 "Found dead in the Public Road" van Dyk, Jurie Johannes (I196)
 
26 "Gedood in 'n lorrie ongeluk, deur die omval van 'n lorrie" van Dyk, Andries Nicolaas Christiaan (I2255)
 
27 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph et twee seuns gehad met die namme Sybrand en Frans 
van Dyk, Sybrand Johannes (I1582)
 
28 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph et twee seuns gehad met die namme Sybrand en Frans 
van Dyk, Frans Johannes Snr. (I1583)
 
29 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph et twee seuns gehad met die namme Sybrand en Frans 
van Dyk, Joseph (I1199)
 
30 "had seen to his surprise that he had been put down as having won 520 muids of wheat; this is a mistake; he had won only 120 muids, and prays that the returns may be corrected accordingly." van Dyk, Burgert (I1018)
 
31 "He was an officer in the Boer War, and later became head of the C.I.D." van Dyk, Joseph Louis (I6195)
 
32 "Hermanus Bay near Gans Bay" van Dyk, Coenraad Johannes Jacobus (I2310)
 
33 "His residence farm Grootvallei, Marico" van Dyk, William (I6198)
 
34 "Hoofstraat 20" by man se inskrywing in 1984 kieserlys Lange, Donald Basil (I13710)
 
35 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Jacoba Magarietha (I13709)
 
36 "Hy het as jong man blykbaar uit Graaff-Reinet Middelburg, Tvl toe getrek op sy eie." Vermaak, Stephanus (I4557)
 
37 "Jacobus Nicolaas" is bloot gebruik vir sy name aangesien die seun Eduard dit gebruik het. van Dyk, Jacobus Nicolaas (I1728)
 
38 "Komgha St Paul's Anglican Church Cemetery" van Dyk, Soldaat J. (I14705)
 
39 "Lange Valleij" geleegen tusschen de Parel Diamant en de
Schinderkuijl, volgens transport de dato 17 September 1756 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
40 "Maitland No.2 Cemetary" van Dyk, Hendrik Andries Willem (I3370)
 
41 "Nog in huis by vader" van Dyk, Jacques Gideon (I4931)
 
42 "on the fark Chaw, dist. Kuruman, now Vryburg" van Dyk, Petrus Arnoldus Jacobus (I2901)
 
43 "onecht"
NG Kerk (In de Groote Kerk) 
van Dyk, Sara Philida Maria (I4225)
 
44 "onecht"
NGK
Getuies: Johannes Gerhardus SWART & Luytji SWART 
van Dyk, Johannes Andries (I1144)
 
45 "onecht"
NGK 
van Dyk, Maria Elizabeth (I9461)
 
46 "onecht"
Vygeboomfontein 
van Dyk, Maria Cornelia (I10638)
 
47 "onecht" van Dyk, Willem Johannes (I15)
 
48 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Marina (I460)
 
49 "onecht" Giebeler, Elizabeth Dina Sophia (I1088)
 
50 "onecht" van Dyk, Maria Dorothea (I1163)
 

      1 2 3 4 5 ... 146» Volgende»