Notas


Resultate 1 tot 50 van 8,118

      1 2 3 4 5 ... 163» Volgende»

 #   Notas   Geskakel aan 
1 " of Daniel Glenwright" Dakins, Catharine (I9901)
 
2 Johann Michael Endres(s) * Duitsland a. c. 1790 aan die Kaap, beklee die pos van gesondheids- beampte in personeel vd hawekantoor in Simonsbaai en is ook belas met pligte van die hospitaal te Simonstad. Ten einde sy inkomste aan te vul hou hy ook 'n gastehuis aan waar hy volle losies aan skeepspassasiers bied.Vestig c. 1812 te Stellenbosch, nadat hy bankrot verklaar was en begin hier as chirurg praktiseer, maar word opgeroep om die Stellenboschse Kommando na die oosgrens te vergesel. Terwyl hy te Swellendam sy pligte nagekom het, word hy aangese om na Stellenbosch terug te keer en sy praktyk te hervat en op 8.5.1812 vestig hy weer in Stellenbosch s.v. Johann Georg Endres en Josephine Marie Weedenbusch.
Sterf te Stellenbosch 27.11.1821 (52.3.24). Geen huweliksregistrasie van Endres is opgespoor nie: die vier seuns wie se name in Personalia o f the Germans at the Cape p. 89 voorkom, is die seuns van Jeremias Auret en Christina Hendrina Russouw. Die moeder van Endres se kinders was Maria Isabella DE VOS d.v. Wouter de Vos en Anna Elizabeth Steyn. 
Endres, Johann Michael (I3597)
 
3 VAN DYK, Private, JOHN JAMES CHRISTOPHER, 14709. 1st Regt. South African Infantry. Died at sea, en route  to South Africa, on "Cawdor Castle," 10th January 1919. Age 38. Husband of Aletta Catherina Van Dyk, of 58, St., Turffontein, Johannesburg. van Dyk, Private John James Christopher (I6999)
 
4 Cyril Joseph Wilcocks * Chievely, Plymouth, Engeland
6.3.1880  Plymouth, England 15.3.1880 a. 1900 aan boord
Galatea † Kroonstad 16.10.1916 s.v. Horace Stone Wilcocks
en Caroline Elizabeth Jammett x Kimberley 14.7.1904 Aletta
Johanna Elizabeth VAN DIJK * 8.6.1884  Dutoitspan
21.12.1884 † Kroonstad 21.10.1918, verpleegster d.v. Petrus
Johannes Burgers van Dijk en Christina Magdalena Jacoba
van Zyl 
Wilcocks, Cyril Joseph (I9127)
 
5 Methodiste Kerk Familie F3837
 
6 Nieuwe Kerk
SAG vol 12 (So-Sz) bl.120 
Familie F1845
 
7 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Vorster, Willem Carel Stephanus (I3986)
 
8 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Familie F6495
 
9 ...ook De Rust, George & Malmesbury de la Bat, Cecilia Maria (I5822)
 
10 'n Groot "dankie" aan John Wilmer, wat die Essequebo-Demerary-koerante getranskribeer het en aanlynbesikbaar gestel het. Asook aan Peter Gundry, wat Cornelis se Britse testament opgespoor het. van Dijk, Cornelis (I14322)
 
11 " Asks for a cattle farm situated at the "Klipheuvel"in "Het Zwarte Land", which he and the widow of the late Hendrik Greeff, held on loan in partnership. The widow having abandoned her portion, he wishes to have the whole in freehold, and is prepared to pay the annual recognition of Rds. 24, as well as a purchase amount of Rds. 80. (Diagram annexeds, showing that the place's name is "Lucasfontein".) (No. 101.)" van Dyk, Burgert Christiaan (I1019)
 
12 "#1 Rooivlei. Mother M C van Dyk" van Dyk, Marthalina Catharina (I14730)
 
13 "7e Nov. Jan Barentse Sieker, met Anna Van dijk"

Dit is waarskynlik hierdie inskrywing wat die samesteller van die 1975-geslagregister laat dink het dat Anna 'n familielid van Joost en Burger is. 
Familie F5278
 
14 "Agter Paarl" van Dyk, Joachim Andreas Jentze (I2621)
 
15 "At the house of their son Michiel B van Dyk" van Dyk, Johanna Catharina (I201)
 
16 "Bara Hospitaal" van Dyk, Valerie Gladys (I16178)
 
17 "begraven op kerkhof" van Dyk, Petrus Johannes (I1385)
 
18 "Bejaarde perzonen" Rohrman, Jan (I3600)
 
19 "Bejaarde perzonen" Wagenaar, Martha Dorothea (I18649)
 
20 "Brouwers Cloof", geleegen aan de Kleijne Paarde Berg volgens
transport de dato 13 August:s 1768 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
21 "Cold Veld" van der Merwe, Jacob (I4850)
 
22 "Darling Straat" van Dyk, Catharina Johanna Elizabeth (I1936)
 
23 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. Kruger, Frederick Jacobus (I11489)
 
24 "Deodasstraat 32, Loemursun" van Dyk, Maria Margaretha (I11488)
 
25 "Die gedrang was so groot om die eerste by die Generaal te kom, dat ek die matrone onderste bo geloop het." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
26 "Died at the residence of Johan Wilhelm Woudberg" Stoffberg, Johanna Elizabeth Maria (I2620)
 
27 "Dood by die huis van Willem van Heerden in Cradock" van Dyk, Klaas Peters (I3604)
 
28 "Drayton" van Dyk, Petrus Johannes (I1078)
 
29 "Drayton" de Kock, Joseas Servaas (I11221)
 
30 "Een dag het die Kakies ons gejaag van die more af van Kliprivier by Rodepoort tot die aand om ses uur toe was ons by Sesmyl Spruit naby Pretoria. Hulle het ons nie rus gegee nie.

Toe was daar 'n sekere Mnr. C. Meyer wat in gespring het, en hy het die Engelse so geskiet en verjaag dat hy toe weer die span osse teruggekry het, alhoewel die meel toe verbrand was.

Daar was so baie gebeurtenisse dat dit 'n lang tyd sal neem om alles te vertel. Daar was ook nog die baie vrouens en kinders wat in die kamp dood is, daie die waens nie alger kon weg ry nie toe het ek nog gehelp om die lyke weg te dra na die grafte toe." 
van Dyk, Sarel Johannes (I5073)
 
31 "Een plaets geleegen aen de Paerdebergh, genaemt Leeuwenhok" Greeff, Johanna (I1017)
 
32 "Ek en my buurvrou Koba du Preez was besig om vetkoek te bak, toe daar weer 'n paer waens "kakies" verbygaan. Ek wonder of hulle weer vrouens gaan haal. "Buurvrou" sou jy dan miskien dink dat die vrouens vas gemaak is." Grobler, Elsje Aletta Cecilia (I5074)
 
33 "Found dead in the Public Road" van Dyk, Jurie Johannes (I196)
 
34 "Gedood in 'n lorrie ongeluk, deur die omval van 'n lorrie" van Dyk, Andries Nicolaas Christiaan (I2255)
 
35 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Sybrand Johannes (I1582)
 
36 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Frans Johannes Snr. (I1583)
 
37 "Goederen nagelaaten door wijlen Pieter van Wijk d oude op den 24 December 1808 door kaffers vermoord, ter plaatse van Joseph van Dijk"
"Sijbrand van Dijk 100 schaapen"
"Frans van Dijk 50 schaapen"
Joseph het twee seuns gehad met die name Sybrand en Frans. 
van Dyk, Joseph (I1199)
 
38 "had seen to his surprise that he had been put down as having won 520 muids of wheat; this is a mistake; he had won only 120 muids, and prays that the returns may be corrected accordingly." (Die "won" verwys na sy oes se opbrengs.) 1 muid is rofweg gelykaan die inhoud van 'n vaatjie. van Dyk, Burgert (I1018)
 
39 "He was an officer in the Boer War, and later became head of the C.I.D." van Dyk, Joseph Louis (I6195)
 
40 "heden met allestatie overgekomen uit het Zwartland gedagt. 11 November 1798" van Dyk, Maria Magdalena (I1241)
 
41 "heden met allestatie overgekomen uit het Zwartland gedagt. 11 November 1798" de Waal, Arend (Corneliszoon) (I1261)
 
42 "Hermanus Bay near Gans Bay" van Dyk, Coenraad Johannes Jacobus (I2310)
 
43 "His residence farm Grootvallei, Marico" van Dyk, William (I6198)
 
44 "Hoofstraat 20" by man se inskrywing in 1984 kieserlys Lange, Donald Basil (I13710)
 
45 Ten minste een lewende individu word vermeld in hierdie nota - Besonderhede weerhou. van Dyk, Jacoba Magarietha (I13709)
 
46 "Hy het as jong man blykbaar uit Graaff-Reinet Middelburg, Tvl toe getrek op sy eie." Vermaak, Stephanus (I4557)
 
47 "In car in front of Klerksdorp Hospital" Lees, William Louis (I32)
 
48 "Komgha St Paul's Anglican Church Cemetery" van Dyk, Soldaat J. (I14705)
 
49 "Lange Valleij" geleegen tusschen de Parel Diamant en de
Schinderkuijl, volgens transport de dato 17 September 1756 
van Dyk, Johannes Burgert (I835)
 
50 "Maitland No.2 Cemetary" van Dyk, Hendrik Andries Willem (I3370)
 

      1 2 3 4 5 ... 163» Volgende»