Matthias Greeff, SV-Prog

Matthias Greeff, SV-Prog

Manlik ± 1655 - < 1712  (< 57 jare)

Persoonlike Inligting    |    Bronne    |    Gebeurtenis Kaart    |    Almal    |    PDF

 • Naam Matthias Greeff 
  Agtervoegsel SV-Prog 
  Geboorte ± 1655  Maagdeburg, Duitsland Find all individuals with events at this location  [1
  • Hoge (sien bron) noem Maagdeburg slegs as plek van herkoms, nie noodwendig geboorteplek nie. Geboortedatum my eie gissing.
  Geslag Manlik 
  Beroep 1679  [2
  Bosschieter vir die V.O.C. 
  Beroep 1680  [3
  Smid 
  • Op 29 Februarie 1680 het hy smidgereedskap geoop van Joost Jansen van Rotterdam.
  Misc 1 Jan 1680  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [2
  Vryburger 
  Beroep 1682  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [3, 4
  Smid 
  • Hy verskyn in 1682-monsterrol as vennoot van die smit Johann van Eeden van Oldenburg.

   Matthijs Greve } compagnons
   Jan van Oldeb. }
  Beroep 1685  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [5
  Heemraad 
  • (Die brondokument blyk Julie 1685 gedateer te wees, dus is dit nie duidelik of "verleeden jaar " Julie 1684-Julie 1685, of slegs die hele 1684 beteken nie.)

   Het Stellenbosch, bij heemraeden bestiert, sal oock soodanigh voor eerst wel connen continueeren, zijnde voor het lopende jaar daar toe aengestel, in plaatse van de persoonen verleeden jaar gedient, die geweest zijn Hendrick Elbertse, Hans Jurgen Grim, Douwe Gerrebrandtz Steijn, Mattijs Greeuwl en affgegaan namentlijck voor tegenwoordigh Gerrit van der Bijl, Henningh Huijsingh, Jan Cornelisse Mostert, Harman Jansen Smith.
  Beroep 1697  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [3
  Heemraad 
  Beroep 1699  [3, 6
  Dokter/sjirurg 
  • Uit die aangehaalde bron:
   "Hendrik Roode woonde als knecht bij de boer Hendrik Venter. In 1699 kreeg hij een gebrek aan zijn been. Om het te genezen ging hij naar chirurgijn Matthijs greef, bij wie hij een poos inwoonde. Na enige tijd kqam Roode weer bij Venter terug, en zei: "Tabeetjes baas, ick sou hier weer gaarn bij u weesen." Venter antwoordde echter afwijzen: "Als gifj van Greef afquamt, kost gij mijn huijs toen nie vinden? Heb ick jouw gesont gehat, ick zoude jouw in jouw sieckte niet verlaten. Gij loopt gedurig op een ander, maar ick heb met sulcke knegts niet van doen".

   Aldus 'n ander bron het hy medisyne gemaak van plante.
  Beroep 1699  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [3
  Heemraad 
  Misc CA 1700  [7
  Vryburger as kneg: Pieter Merreveld, vir 8 maande 
  • From Governor Simon van der Stel to his son Willem, his successor, dated Constantia: - "Very worthy and beloved son! The bearer of this is Pieter Merreveld, whose name I found among those of the freemen who have been summoned ; he is hired to me, and is a man of good conduct, and should he before this have made any mistake, it must have been more from ignorance than any evil intention. I request that he may be quickly served, as he comes to give an account of himself. He lived 4 years with Sneewind; 8 months with Matthys Greeff, and two years with "Baas" Voslo. With my cordial greeting, I remain, very worthy and dear son,
   Your very affectionate father,
   S. van der Stel"
   Constantia, 17th October, 1701
  Misc 1704  [8
  Onderonsie met Jeronimus Stevens 
  • Uit die aangehaalde bron:
   "Als een vrouw zaken zonder medeweten van haar man deed, was ze algauw verdacht. Toen Jeronimus Stevens in 1704 geld van Susanna Claasz, de vrouw van oud-heemraad Matthijs Greef, ontvangen had, kreeg hij het aan de stok met Greef zelf:
   'Gij bent de pol van mijn wijf. Als gij geld van mijn vrouw opneemt buijten mijn kennis, kond gij wel meer met mijn vrouw uijtstaande hebben.'
   Reden voor Susanna om Jeronimus Stevens duchtig met een houten muil onder handen te nemen: 'Gij zijt een kwaat stoker tussen man en vrouw'. "
  Misc 1706  [9
  Byeenkoms in Mattijs Greeff Sr. se huis om skinderstorie te stil 
  • Oorvertel uit aangehaalde bron
   Geertruij van der Lidth, die oudste en toe nog ongetroude dogter van heemraad Anthonij van der Lith, het een 1706 self 'n byeenkoms georganiseer om 'n skinderstorie oor haar te stil. Sy het 'n aantal getuies na die huis van oudheemraad Matthijs Greeff uitgenooi en daar Greeff se slavin Christina ondervra.
   "Wat hebt gij mijn meijd gevraagt, of ik een kind gekregen heb, en of het een meisje is?"
   Christina het ontken dat sy die bron van die skinderstorie was en gesê dat sy dit van Hans Beijer gehoor het, dat "de ouste nonje van Van der Lith heeft een kinen [en] leijd in de kraam van een jonge dogter. Wil je 't niet gelooven? Daar komt haar meijd aan. Vraagd die 't vrij, die sal 't u selvs seggen".
   Matthijs Greef se seun Matthijs, het dit bevestig: "Nonje, ik heb het Hans ook hooren seggen".
   "Swijg maar, ik heb al genoeg", was Geertruij se reaksie.
  Misc 20 Feb 1706  [10
  Besoek van Adam Tas en groep boere ('n dronk Greef sing almal toe) 
  • Hierdie vind plaas tussen die onderonsie tussen Tas en Van der Stel:

   Saturdag den 20t'. S'morgens tamelijk weer, dezen morgen ben ik in geselschap met Mr. van der Bijl na Mr. du Toit gereeden, wij vonden hem niet 't huijs, want hij ten huijse van Matthijs Greef was geroepen, wij reeden derwaards, Mr. Appel quam ook daar alwaar ons vertelt wierde, dat op gisteren alle de vrijluijden aan de Caab tot Zwarten in Cluijs, door den boode bij den gouvernr. waren geroepen, alsse in 't Casteel verscheenen wierden ze met wijn, tabak enz: beschonken, toen haalde den goevernr. een schrift voor den dag, 't welk hij hen liet teekenen, de menschen waaren verbaast, niet wetende wat hier van de beduijdenisse was, egter hebben zij de teekening daar van niet derven wijgeren, 't zoude behelsen dat zij den gouvernr. voor een eerlijk man verclaren.

   dog die zulx doen zijn schelmen, of 't moest weesen dat die menschen de verlooren eer van den gouverneur hadden gevonden, als dan zoud'et billik weesen, dat ze hem die weder quamen te geeven, dog mijns dunkens zijn alle die droefgeestige figuuren die den gouvernr. thans slaat, niet anders als doodstuijpen.

   Mr. Greef was vrolijk zingende verschijde deunen helderop, dog de man was vol zoeten wijns, hij zeijde zijn kop liever te willen verliezen als voor den gouvernr. te teekenen, en hij hield ze voor vervloekte schelmen die voor den gouvernr. teekenden, en dit ging zoo verre dat hij ze de verdoe-
   menisse toewenschte. nadat we daar ter plaatse een wijl gezeeten, eenige glasen wijn gedronken, en wat smookkruijd verbrand hadden, zijn we gereeden na 't huijs van Mr. du Toit, wij hielden daar 't namiddagmaal en reden toen na huijs.
  Misc 1709  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [11
  'n Slaaf van Matthijs Greef tereggestel (gehang) vir diefstal 
  • Uit die aangehaalde bron:
   "June 25.
   ...
   "Simon of Malabar, slave of Matthys Greef, hanged for theft. On a Sunday, three years ago, he and Kelder, a servant of the Company and horse herd at Klapmuts, had been at the house of an old man, Frans Hendriksz de Raad, alias Platte Boer, at Stellenbosch, and at a time when he knew that the said Frans and his wife Aatje Philips were at his master's house.

   "That 'Kelder' opened the window and climbed into the housel that prisoner stood on the watch outside to look out for the passers-by; that Kelder broke open the chest and stole Rds. 139 tied in a piece of sailcloth, a silver purse in which there were 8 diamonds, a silver-mounted belt, a hat, an under waistcoat with 24 silver buttons, 16 buttons with silver plates, and a silver breech button".

   He had confessed that, excepting the button last mentioned and the money, of which he had only received Rds. 25, he had thrown the waistcoat, after having cut off the silver buttons, into the bushes. When he returned home he pretended to pity the poor old people who had been robber and were still at his master's house, by saying "that poor woman's property has been stolen," endeavouring by such words of sympathy to his his premeditated crime. For that purpose he also gave the silver purse, the belt and diamonds to his mistress, the wife of Matthys Greeff, in order to compromise her as aider and abetter, and secure her protection ; the money and the silver buttons he kept for himself.

   The buttons he sold to a certain Jan Roux at Drakenstein for twopence each and gambled the amount away at the house of Jan Valniet at Stellenbosch.

   When the robbery was discovered the prisoner was ordered by his master to keep out of the way, and he was sent first to an outside station, the "Drie Fonteinen ", and after that to the 24 Rivers. This the prisoner obeyed and remained in his hiding-place until, like all other vagabonds, he flew into a candle like a moth.

   Some four months ago he had incited some slaves to steal their master's cattle, which he had kept among his master's lambs, and with which he had run away under the direction of two Dutch or Europeans, who professed to have a compass, with which they might reach another country in six weeks' time. Together they carried of 19 sheep, 7 of the Heemraad Jad Botma, and 12 of Mr. Elsevier, also some tobacco, two guns, and powder and lead stolen from Hans Polonie (servant of Elsevier) ; prisoner then commenced the journey with the two Europeans, Jan Bakker and another Jan ; and when they had eater up everything they parted from the Europeans; becoming then the leader of the company and proceeding inland beyond the Olifants River into the Cochema's land, they were attacked by the Hottentots, who robbed them of their goods and ammunition, and broke and threw their firelocks in to the river. When prisoner and his comrades had crossed the river to this side, they were again attacked by the Hottentots (Namaquas or Bushmen), captured and delivered into the hands of justice, &c., &c.

   Signed by L. van Assenburgh, J. C. d'Ableing, O. Bergh, Js. Swellengrebel, W. van Putten, K.J. Slotsboo, Pr. Kikze, Claas Hendriksz: Diepenauw, Henning Husing, and H. Donker, all members of the Court of Justice."

   Hoekom het Greeff sy slaag weggestuur juis toe die diefstal bekend geword het? Ek vermoed hy het geweet van sy slaaf se betrokkenheid en dié se verhouding met sy vrou, en wou nie dat dit bekend word nie.
  Eiendom 1709  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  [12
  Huis op die hoek van die Nuwe Markplein? 
  • In die joernaal van 1709 word verwysing gemaak na 'n straatgeveg, maar dit word nie gemeld of dit in Kaapstad of Stellenbosch was nie. Ek vermoed die eerste. Tydens die geveg het ene "Dolle Dries" in die hoek van die Nuwe Markplein gaan staan, "at the corner house ... belonging to Matthijs Greeff. "
  Inventaris 3 Aug 1710  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location 
  MOOC8/2.40 
  • Rol:
  Beroep < 1712  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location 
  Kruiedokter 
  Eiendom 1712  [13
  Plaas "Drie Fonteinen" 
  Eiendom 1712  [13
  Plaas "Vier-en-twintig Rivieren" 
  Sterf < 12 Jul 1712  Suid-Afrika (ZA) Find all individuals with events at this location  [14, 15
  • Uit die verkoop van Matthijs Greef se boedel is dit duidelik dat hy ekonomies welvarend was: vier plase en drie veeposte. Die totale opbrengs was 12,800 rijksdaalders.
  Sterfte CA 12 Jul 1712  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location 
  Inventaris 17 Jul 1712  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [16
  MOOC8/2.63 
  • Na Matthijs Greef se dood is sy boedel geïnventariseer. Die vyf kinders van Anna Greeff en Burgert Pietersz van Dijk verskyn as erfgename.

   Sien die bron vir die volledige inventaris.
  Verkoopcedul 1 Nov 1712  Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  [17
  MOOC10/1.74 
  • Op 1 November 1712 is sommige van Matthijs Greeff se eiendom verkoop tydens 'n vendusie. Die opbrengste sou verdeel word onder die erfgename (waaronder ook Burgert Pietersz. en Anna Greeff se vyf kinders - hulle het hulle oorlede ma se erfporsie gekry).

   Daarbenewens het Burgert ook die volgende op die vendusie gekoop:
   450 skape
   50 p:s skape (ek probeer nog uitvind waarna p:s verwys)
   1 p:s legger met wijn
   8 p:s kalwers
   15 p:s osse
   2 p:s osse met 'n kalf elk
   4 p:s koeie met 'n kalf elk

   1 slaaf genaamd Fontijn.
  Inventaris 6 Des 1712  Cabo de Goede Hoop Find all individuals with events at this location  [18
  MOOC8/2.65 
  • Op 6 Desember 1712 het die Weesmeesters Matthijs Greeff se eiendom verdeel aan die erfgenamen.

   Burgert Pietersz van Dijk het namens sy kinders onvang:
   1 silwer beker (weegende 9:4 Rijkdsaalders)
   1 paar silwer broeksknope
   1 silwer tandstokkie
   1 paar goue knope

   Sien die bron vir die verdeling van die volledige inventaris.
  Naam Mattijs Greeff 
  Beroep Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location 
  Smid 
  • I vennootskap met Johannes van Eeden
  Eiendom Plaas "Nooitgedacht"  [3
  Persoons ID I2583  Van Dyk-stamboom
  Laaste Opgedateer 28 Sep 2020 

  Familie Susanna Claassens,   * < 14 Feb 1672, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   < 3 Aug 1710, Stellenbosch, Kaap, South Africa Find all individuals with events at this location  (Ouderdom < 38 jare) 
  Getroud 12 Nov 1684  Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location 
  Kinders 
   1. Anna Greeff,   7 Okt 1685, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location,   CA 3 Aug 1711, Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Find all individuals with events at this location  (Ouderdom ~ 25 jare)
  Familie-ID F1008  Groepsblad  |  Family Chart

 • Gebeurtenis Kaart
  Koppel aan Google MapsGeboorte - ± 1655 - Maagdeburg, Duitsland Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsMisc - Vryburger - 1 Jan 1680 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Smid - 1682 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsGetroud - 12 Nov 1684 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Heemraad - 1685 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Heemraad - 1697 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Heemraad - 1699 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsMisc - 'n Slaaf van Matthijs Greef tereggestel (gehang) vir diefstal - 1709 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsEiendom - Huis op die hoek van die Nuwe Markplein? - 1709 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/2.40 - 3 Aug 1710 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Kruiedokter - < 1712 - Kaapstad, Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsSterfte - CA 12 Jul 1712 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsInventaris - MOOC8/2.63 - 17 Jul 1712 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsVerkoopcedul - MOOC10/1.74 - 1 Nov 1712 - Stellenbosch, Kaap, South Africa Koppel aan Google Earth
  Koppel aan Google MapsBeroep - Smid - - Kaap, Suid-Afrika Koppel aan Google Earth
   = Koppel aan Google Earth 

 • Bronne 
  1. [S382] Bydraes tot die Geslagsregister, J. Hoge (1958), 50, 51.

  2. [S385] eGGSA Cape Muster Rolls, http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/muster-rolls/muster-rolls-den-haag-copies/264-vrijboek-1681-intro.
   Matthijs Greve van Maagdenburgh Boss' anno
   1679 voor de Camer Amsterdam pr. Middelbr:
   uijtgecomen en primo Januarij 1680 in vrijdom
   getreden

  3. [S383] Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806 (J. Hoge), 119.
   GREEF, MATTHIAS (S in block l e t t e r s ) . ~ M a g d e b u r g . Mentioned as
   burgher on a receipt of 14.1.1680 in MOOC 14/1 nr. 56 under
   Greef. On 29.2.1680 he bought blacksmith tools from J oost
   Jansen of Rotterdam (ibid.), in 1682 he appears among the
   burghers, in partnership with the blacksmith Johann v. Eeden
   of Oldenburg (q.v.). Resident at Stellenbosch, heemraad
   (1697 and 1699), owner of the farm" Nooitgedacht" where
   he reared sheep for slaughter. Kolbe (I, p. 391) tells that he
   also made medicine and plasters from various plants. + 1712
   (MOOC 14/1 nr. 56 under Greef). ~ 12.11.1684 Susanna
   Claasen of the C., who was confirmed at Stellenbosch 27.10.1690
   "met belydenis". 8 children. (MR. Vrye lieden 1682; CJ
   1124: 17; Bdlr. 1: 47; G.R. nr. 143.)

  4. [S385] eGGSA Cape Muster Rolls, http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/muster-rolls/cape-archives-vc-copies/341-cape-muster-roll-1682-free-men.

  5. [S389] Memoriën en Instructiën 1657-1699, p211.

  6. [S387] Biewenga, Ad: De Kaap de Goede Hoop (1999), p103.

  7. [S388] Leibbrandt - Letters Received 1695-1708, p287.

  8. [S387] Biewenga, Ad: De Kaap de Goede Hoop (1999), p221.

  9. [S387] Biewenga, Ad: De Kaap de Goede Hoop (1999), 236, 237.

  10. [S390] Dagboek van Adam Tas, 144+146.

  11. [S386] Leibbrandt - Journal 1699-1732, 194-195.

  12. [S386] Leibbrandt - Journal 1699-1732, p205-206.

  13. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Matthijs Greef; Inventaris (vee); 13 August 1712; MOOC 8/2.63 1/2.
   Reference no.: MOOC8/2.63 1/2

   Testator(s):
   Matthijs Greef

   13 Augustij 1712

   Drakensteijn desen 13 Augusty 1712

   Messjeurs en Vrienden

   De Eerwaerde Weesmeesteren an Cabo de Goede Hoop etc:

   U Eerwaerde versoekschrift is van ons onder geschrevene gewillig geaccepteert 't geen by UE op den 1 Aug: was gedateert wegens het beestiael van den overleedenen Matthijs Greeff weidende an de Drie Fonteinen onder 't gesag van zijn nagelaten soon Matthijs Greef de jonge ende voorts op zyn gewesene buijten post bij de Vierentwintig Rivieren optenemen.

   Hebben in deese affaires besig geweest ende begonnen den 9:den dito als booven ende met den 12:de geeindigt het voorschreve beestiael op de omstaende zijde.

   Geinventaeriseert als volgt

   An de Drie Fonteinen bevonden
   een troep schaepen groot negenhondert en vijftien stuks
   speenkalver vyftien stuks
   een paerdt

   Over de Vierentwintig Rivieren
   een duysent en drie stuks schaepen of gewolde vee
   twee hondert en negen stuks groot en kleine beesten

   Voorts dit huysraedt
   een ijzer pot
   twee emmers
   een houte bak
   een tafel
   een legger om meel te bergen met een oude kis
   twee bylen
   twee graeven
   twee koevoeten
   een donderbos
   een gemeene osse wagen

   Monsjeurs en vrienden. Wij blijven met hertelijke geneegentheit an U Eerwaerde seer verpligte dienaer

   F: Dutoit, Pierre Rousseau

   NB: Wij hebben in deesen versogt mits wij slegt ter penne zijn om te noteeren eens vrijman J:p Boijens jegenswoordig schoolmeester bij ons en willen niet twijffelen of U Eerwaerde zullen zijne moeijte in deesen angewent meede contenteeren etc

  14. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Matthijs Greef; Boedelinventaris; 12 July 1712; MOOC8/2.63.
   Reference no.: MOOC8/2.63

   Testator(s):
   Matthijs Greef

   12 Julij 1712

   Staat en inventaris van alle de goederen naergelaten en met er dood ontruijmt door den oud heemraad Matthijs Greef, ten voordeele van desselfs ondergenoemde

   kinderen en kindskinderen, als Matthijs
   Claes
   Susanna Greef in huijwelijk hebbende Hendrik Scheffer
   Margareta Greef in huijwelik hebbende Jan Frederik Deelits
   Hendrik en
   Catharina Greef en
   Adriaen Greef, beneffens
   de vijf kinderen van wijlen Anna Greef in huijwelijk verwekt bij Burgert Pietersze van Dijk

   namentlijk

   1 hofsteede geleegen aen Stellenbosch groot 92 morgen 350 quadraet roeden en 7 groot voeten met desselfs huijsinge, hocken en verdere gebouwen

   In 't voorhuijs is
   3 schilderijtjes
   1 oude zadel
   1 paer holsters
   1 cist daerin
   2 handzagen
   4 nieuwe paerde tuijgen
   2 dissels
   1 avegaer
   2 bijtels
   2 schaven
   1 snijmes
   1 troffel en winkelhaek
   1 omslag met 1 boor
   2 steenen tot een mostermolen

   In de groote kamer aen de regterhand
   1 spiegel
   24 schilderijtjes klijn en groot
   1 leij
   2 glase kannetjes
   2 porsselijne kannetjes
   2 racken daerop
   19 porsselijne tafelborden
   8 porsselijne schootels
   2 porsselijne trekpotjes
   3 porsselijne leeuwties
   1 soopties glaesje en potje
   1 verlakt theetafeltje
   1 houte tafel met een sprij
   1 verlakt comptoirtie
   1 verlakt bakje
   3 porsselijne spoelkommen
   14 stuks swarte stoelen
   1 clijn casje met sijn voetje daerop
   1 Hoogduijtse Bijbel met silver beslagh
   10 oude boeken
   1 ebbenhout ledikant met sitse behangsel
   1 veere bed en peuluwe vaderlandstijk
   4 hooftkussens
   1 combaers
   1 cadel daerop
   1 veere bed en peuluwe vaderlanstijk
   3 veere hooft cussen vaderlanstijk en 2 combaerssen
   2 stoelkussens
   1 kist met cooper beslagh
   2 blauwe baftas
   4 p:s wit linden
   1 lap zijldoek
   1 verlakte doos
   3 ijsere venster roeijen

   In 't afdakje
   1 medikament kistje
   6 pije slave rokjes
   1 pije slave broekje
   1 leedige baellie
   1 pijpe mandtie
   1 coper slot
   1 ijser slot
   5 kelders
   32 kelders flessen
   1 ijsere balans met sijn schalen
   4 stuk gewigts
   1 pot
   1/2 aam met peeper
   1 booter bak
   2 Ceulse cannen
   8 zickels
   1 doek met berijtsel
   1 doek met swavel
   1 doek met thuijnsaet
   1 puts met harpuijs
   1 wiegh
   11 silvere leepels
   2 silvere soutvaten
   2 silvere vorken
   1 silvere mostartpot

   In de voorste kamer aen de linkerhand
   1 spiegel
   8 schilderijen
   1 horologie
   1 rakje met eenige medicamentsflesjes en
   2 potjes
   1 spoekom
   6 porsselijne leeuwties
   2 porsselijne beelden
   2 glasen bottelsties met silvere deksels
   1 gesnede glas met sijn deksel
   1 theebakje
   2 kleerborstels
   1 swart ebbenhout leedikant met sits behangsel
   1 veere bed met sijn peuluwe
   4 oude snaphanen
   3 oude snaphanen loopen
   2 snaphaenslooten
   1 kas
   2 groote spoelkommen
   1 klijne [spoelkommen]
   1 porsselijne booterpot met sijn deksel

   In de groote lade van de kast
   1 partij rommelingh

   In de kast
   6 witte hembden
   2 dassen
   6 cussenslopen
   3 damaste tafellakens
   1 paer catoene hantschoenen
   1 blicke theefles
   3 flessen met medikamenten
   1 bottel met medikamenten
   1 lapje wit linnen
   1 Tonkis bennitje daerin
   2 silvere beugeltassen met haer haken
   1 silvere kommetje
   1 silvere beeker
   2 bennetje met eenig oud gemaekt silverwerk
   1 silver prosset
   2 tafelmessies
   2 waijers
   2 sakpistoolties
   2 Bijbels met silver beslagh
   1 boekje met silver beslagh
   3 verlakte doosjes
   1 swarte cabaijbant
   1 klijn schaeltje
   1 blicke suijkertrommel
   1 houte kist met eenige medikamenten en instrumenten
   1 houte leedige kist
   1 houte kist daerin
   1 partij zijlgaern
   1 balans met 2 coopere schalen
   1 rol tabak
   1 cist daer in
   1 pakje met vijlen
   7 paer schapenvellen berijd
   1 berijd schapenvellen
   2 blauwe hembden
   1 rol blauw Engelse zargie
   3 klijne lappen Engelse zargie
   1 doosje met garen
   1 leunstoel
   1 stilletje
   1 hout bankje
   2 roode gardijntjes
   1 gardijn roeij

   In d' agsterste camer aen de linkerhand
   1 groote mand met rommelerij
   1 sluijtmand met rommelerij
   1 ovale tafel en cleet
   1 cadel
   1 buldsak
   1 combaers
   2 cussens
   1 carabijn
   1 gardijn roeij
   2 gardijnen
   9 schilderijtjes
   1 theebakje
   1 capstok
   1 rakje met
   9 pieringties en
   5 copjes
   7 bottels
   1 trekpotje
   16 oude boeken
   4 oude deegens

   In de combuijs
   3 racken daer op
   29 tinne schootels
   22 tinne borden
   8 tinne schootels
   1 tinne com
   1 pottebank daerop
   6 candelaers coopere
   2 tinne soutvaten
   1 coopere vijsel met sijn stamper
   1 coopere lamp
   1 coffij molen
   2 strijkijsers
   1 blicke tregter
   1 coopere tregter
   1 coopere becken
   1 coopere beeker
   2 coopere snuijter
   1 lantaern
   1 blicke coffijkan
   3 coopere pannetjes
   1 coopere blaker
   1 coopere schop
   1 coopere tangh
   1 coopere haerd beesemtie
   1 coopere rasp
   1 coopere taertepan
   8 ijsere potten
   2 ijsere potleepels
   2 ijsere vorken
   2 ijsere roosters
   1 ijsere drievoet
   3 ijsere schuijmspaenen
   2 ijsere koekepannen
   1 ijsere deegschop
   1 ijsere tangh
   1 ijsere vuijrschop
   2 ijsere haertkettings
   1 ijsere vuijrbak
   2 coopere theekeetels
   1 ovale tafel
   1 coopere beeker
   1 ijsere vleeshaek
   3 water emmers
   1 coopere deurslagh
   1 hakbank
   1 vleesblok
   1 capmes
   1 clijn theetafeltie
   2 coopere keetels
   1 coopere deksel
   1 watervat
   1 ijsere bak
   1 partij rommelingh
   1 hout bankje
   9 stoelen
   2 oude emmers met wat vet
   3 tinne water potten
   1 coper tabax confoortje

   In 't afdakje aen de regterhand
   2 wafel eijsers
   2 atia potten
   1 Ceulse can
   1 blicke beeker

   In 't afdak aen de linkerhand
   1 baktrogh
   1 oude coopere keetel
   1 puts
   1 cadel daerop
   1 bultsak
   1 combaers

   In de bottelarij onder de trap
   6 porsselijne tafelborden
   8 tinne leepels
   3 aardepotjes

   Op de solder
   1 vat met wat boonen
   1 partij touw
   2 leedige vaetjes
   1 blicke kooker
   1 ijsere coevoet
   1 stukje of rol platloot
   4 wagenkettings
   2 paerdetuijgen
   1 gonjesak met wat borrij borrij
   1 vierkant doosje met wagespijkers
   4 ploeghscharen
   2 carnstampers
   9 graven
   2 pikken
   3 stucken harpuijs
   1 baktrogje
   13 nieuwe coornsacken in de grote camer gesloten
   1 rol zijldoek in de grote camer gesloten
   2 oude stoelen
   1 lantaern
   1 theerakje
   2 seeven
   1 coorenschop
   1 houte cist daer cruijt in is
   1 halve leggers balij met sout
   1 ploeg beugel met 1 hamer
   8 mudden meel
   2 halve huijden
   8 oude coornsacken
   2 voorswingels van een paerde wagen
   1 hoopje Bengaelse tarw sijnde 2 1/2 mud
   1 hoopje rogge
   3 hantzijsens

   In 't parshuijs of wijnkelder
   1 stuk vat met wijn van omtrent 2 leggers
   19 volle leggers met wijn
   1 leeger waer in omtrent 7 half aamen
   6 leedige leggers
   8 leedige halve leggers
   1 leedige aam
   3 leedige halve leggers
   3 carns
   6 oude vaetjes
   1 oude [vaetjes]
   1 halve legger met brandewijn
   3 vaten met moer
   6 leedige leggers, bij d h:r Elsevier
   7 leedige leggers bij Dirk Coetsé
   2 leedige leggers bij Claes van de Westhuijsen
   3 coopere tregters
   3 halve leggers balije
   1 parsbak met sijn toebehooren
   1 houte balije tregter
   1/2 aam met wat wijn
   32 p:s planken
   2 p:s root ebbenhoute planken
   2 p:s root ebbenhoute ribben
   2 heevers
   1 ijsere slagroeij
   1 partij wagemakershout
   1 partij oude duijgen
   1 partij oude ijsere hoepels
   1 partij touwwerk
   8 staven ijser
   1 cist met sout
   16 beesten huijden
   1 graef
   de stellingbalken
   1 partij pompoenen
   1 treksaegh

   In de smitswinkel
   1 blaesbalk
   1 aambeelt
   1 speerhaek
   1 schroef
   1 radstaek
   1 schroefbijtel
   3 hamers
   11 deurslagh
   2 heele kettingh
   5 stucken kettingh
   6 tangen
   1 nijptangh
   2 oude scheenen
   2 stucken 3/4 ijser
   1 partij oud ijser

   In 't afdakje
   2 paerdetuijgen onbequaem
   2 oude wagen
   2 oude ploegwielen
   wat sout
   1 partij wagemakershout
   1 oude cadel
   1 oude tafeltie

   In 't slavenhuijs
   5 oude graven
   3 oude mistschoppen
   3 coorn vorken
   2 mist vorken
   1 mist haek
   1 pik
   1 oude mooker

   In 't coornhuijs
   36 1/4 mudden tarw
   1 coornharp
   1/2 scheepel
   4 coornschoppen
   4 coornharken

   In 't stookhuijs
   1 coopere disteleerkeetel en helm
   1 coel vat
   1 oude zeegen
   3 deuren
   2 trappen
   1 leggers balij
   1 oud vad
   3 teerputsen
   1 plank

   In 't varkenshok
   1 groot vierkantblok
   1 stam van een boom
   1 partij wagemakershout
   1 paerde crib
   2 oude burries
   1 partij nieuw ried
   1 varkens vat
   2 ploegen
   2 eggen met ijsere tanden
   4 ossewagens
   1 paerdewagen
   4 paerdetuijgen

   In de schuijr
   8 ribben
   8 gordings
   2 hoopen sparren
   7 vierkante balken
   26 p:s ronthout
   4 wielen
   9 kettings

   Op de werf
   6 oude wielen
   2 wagenkettings bij de wagens
   759 schapen
   238 beesten soo ossen, coeijen als calveren

   Op de groote post
   1 slaven jongen genaemt Pieter
   1 slaven jongen genaemt Fortuijn
   1 slaven Arend
   1 slaven Jan
   1 slaven Thomasz
   1 slaven Schipio
   1 slaven Markus
   1 slaven klijne Sijmon
   1 slaven Januarij
   1 slaven Coridon
   1 slavin genaemt Diana
   1 slavin genaemt Christina
   1 slaven genaemt Hendrik
   1 slaven genaemt Hanibal
   1 slaven genaemt Philip
   1 slaven genaemt Valentijn
   1 slaven genaemt Silvester
   1 slaven genaemt Antonij

   Op de post aen de Berg Rivier
   1 jongen genaemt Titus

   Aan de 24 Rivieren
   1 jongen Claes genaemt
   1 jongen Cupido
   1 jongen Augustijn
   1 jongen Alexander
   1 jongen Andries

   1 plaets geleegen in de Bottelerij groot 30 morgen volgens erfbrief van den 26 Septb:r 1704
   1 plaets geleegen aen Stellenbosch groot 38 morgen 130 quadraet roeden volgens erfbrief van den 29 Februarij 1692
   1 plaets groot 60 morgen 120 roeden zeggende aen Stellenbosch volgens erfbrief van den 26 Septb:r 1704
   aan contanten in den boedel bevonden in verschijde spetien ƒ1197
   hier van uijtgegeeven aen de de knegt Barent Wantsink over 5 maenden verdient loon volgens quit:e ƒ62
   aan Claes Greef om t huijshouden waer te neemen 30
   92
   blijvende bij restant ƒ1055

   Op de post aen de Bergh Rivier
   1164 schapen
   2 ijsere potten
   2 water emmers
   1 ijsere haertkettingh
   1 ijsere lamp
   1 ijsere vork

   Aldus geinventariseert aan Stellenbosch en aan de Berg Rivier op de plaetsen van Matthijs Greef d' oude voornt: den 12 en 16 Julij 1712.

   N: van den Heuvel, Johannes Heufke

   Mij present: A: v: Kervel, Secret:s

  15. [S387] Biewenga, Ad: De Kaap de Goede Hoop (1999), p60.

  16. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Matthijs Greef; Staat en inventaris; 12 July 1712; MOOC 8/2.63.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/2.63


  17. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Mattijs Greef; Verkoopcedulle; 1 January 1712; MOOC10/1.74.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC10/1.74

  18. [S169] ZA-KAB (KAAP-Kaapstad argiewe), Mattijs Greef; Staat en inventaris; 6 December 1712; MOOC 8/2.65.
   http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/2.65