Kopiereg in Suid-Afrika

Verreweg die meeste media op ons webwerf is nie aan kopiereg onderhewe nie. Die feite van individuele persone, asook dokumente (sterfkennise, huweliksrekords, ens.) geniet geen kopiereg nie. Hierdie items is nóg kunssinnig, nóg letterkundig en kom dus nie in aanmerking vir kopiereg nie - dus kan u hulle met 'n skoon gewete na u eie stamboom kopieër. Dit is wél nodig is om hierdie webwerf (en enige bron waarna ons verwys) erkenning te gee. Goeie navorsing eis dat bronne altyd vermeld moet word - dit het niet betrekking tot kopiereg nie, maar tot die geldigheid van u navorsing. Dit is ook bloot goeie maniere.

Wat geniet dan wél kopiereg?

1. Tekste, soos die artikels wat hier verskyn, of kort verhale in die "notas" van die persoonsprofiele. Hierdie tekste mag u nie kopiëer sonder toestemming nie.

2. Foto's: Die kopieregwet van Suid-Afrika hou in dat 'n foto tot 50 jaar na publikasie aan kopiereg onderhewig is. As 'n foto níe binne 50 jaar na skepping deur die outeur gepubliseer is nie, verval die kopiereg outomaties. Hier is 'n paar voorbeeldgevalle:

1. 'n Foto wat vóór 1967 geneem is en nou vir die eerste keer ingeskandeer word of op die Internet geplaas word.
Hierdie foto geniet geen kopiereg nie. Waar moontlik is dit egter noodsaaklik om die outeur (die fotograaf) erkenning te gee.

2. 'n Foto wat vóór 1967 geneem is, maar later in 'n boek verskyn het of op die internet geplaas is.
Hier moet mens bietjie versigtiger mee omgaan.

2.1. 'n Foto wat in 1945 geneem is, wat in 1980 in 'n boek gepubliseer is.
Hierdie foto se kopiereg verval eers in 2031: die foto is binne 50 jaar van skepping gepubliseer en die kopieregtermyn is jaar van publikasie + 50 jaar.

2.2. 'n Foto wat in 1945 geneem is, wat in 1998 in 'n boek gepubliseer is.
Hierdie foto se kopiereg het reeds verval: die foto is nie binne 50 jaar van skepping gepubliseer nie en die kopieregtermyn het in 1996 verstryk.

Foto's wat nog aan kopiereg onderhewig is, mag gebruik word, mits die outeur daartoe toestemming gegee het. Slegs die oorspronklike fotograaf kan hierdie toestemming verleen, nie die eienaar van die foto nie. Daar is tans ook baie ander "kopiereg"-variasies wat dikwels gebruik word op die Internet. Soos byvoorbeeld die gewilde Creative Commons-lisensies, wat verspreiding onder bepaalde voorwaardes toestaan.

As u enige media hier sien wat u glo inbreuk maak op u of 'n ander persoon se kopiereg, neem dan asseblief met ons kontak op.