Lys van Plekke: "


Wys alle plekke wat die volgende bevat:

Hoof Plekke Bladsy  |  Wys alle groot plekke

Lys van Plekke: ", alfabeties gesorteerd (aantal verwante gevalle in hakies):

Kliek op 'n plek om kleiner plekke te wys. Kliek op die 'Soek' ikoon om verwante individue te wys. Hitte Kaart

1. "Bottelfontein" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
2. "Koppieslaagte - Twistfontein" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
3. "Koringberg" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
4. "Nuwedam" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
5. "Olifants Rivier" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
   6. "Olifantsrivier" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
7. "Onder-Drakenstein" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
8. "Strandveld" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
9. "Swagershoek" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
10. "Vlaeberg" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
   11. "Vlakfontein" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
12. "Waboomsrivier" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
13. "Wadrif - Koue Bokkeveld" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek
14. "Zuurfontein" Soek alle individue met gebeure by hierdie plek