Theunis Gerhardus Oosthuizen

Theunis Gerhardus Oosthuizen

Manlik 1805 - 1842  (37 jare)

 

Soek Verwantskap

Om die verwantskap tussen twee persone te wys, gebruik die 'Soek' knoppies langs elke individu om die persoon op te spoor (of hou persone soos vertoon), kliek dan op 'Bereken'.

Persoon 1:
Theunis Gerhardus Oosthuizen (* 9 Jun 1805) - I18630
Verander na:
 
Persoon 2:
Verander na:
Maksimum verwantskappe om te toon:
 
Wys verwantskappe met 'n gade betrokke daarin: 
 
Maksimum aantal generasies
om na te gaan: