Geertruyda Elizabeth van Dyk

Geertruyda Elizabeth van Dyk

Vroulik 1796 - < 1803  (~ 6 jare)

 

Soek Verwantskap

Om die verwantskap tussen twee persone te wys, gebruik die 'Soek' knoppies langs elke individu om die persoon op te spoor (of hou persone soos vertoon), kliek dan op 'Bereken'.

Persoon 1:
Geertruyda Elizabeth van Dyk (≈ 12 Jun 1796) - I3633
Verander na:
 
Persoon 2:
Verander na:
Maksimum verwantskappe om te toon:
 
Wys verwantskappe met 'n gade betrokke daarin: 
 
Maksimum aantal generasies
om na te gaan: